Шановні жителі Біляївського району!

   В час, коли Україна обрала новий шлях  розвитку, новий вектор          зовнішньополітичної діяльності і впроваджує  якісно нові внутрішні          стандарти, мені випала честь  взяти в свої руки керівництво Біляїв-          ським  районом.  Історія  його  не проста. І ті соціально-економічні          перетворення до яких ми рухаємося  мають усім продемонструвати          серйозність наших намірів . . .

Докладніше