Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: питання і відповіді

«Не питай, що країна може зробити для тебе,

Спитай, що ти можеш зробити для своєї країни»

 

Конституцією України закріплено рівне право всіх громадян на доступ до державної служби. Оновлення кадрового складу державної служби відбувається шляхом проведення конкурсу. Конкурс у системі державної служби - це особлива процедура підбору кадрів на вакантні посади державних службовців відповідно рішення конкурсної комісії.

Хто може стати державним службовцем?

Законом України «Про державну службу» встановлено, що право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти залежно від категорії посад:

1) магістра - для посад категорій «А» і «Б»;

2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії «В».

 

Яка особа не може вступити на державну службу? 

У статті 19 Закону України «Про державну службу» визначено, що на державну службу не може вступити особа, яка:

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) має громадянство іншої держави;

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

 

Як можна дізнатись про оголошення проведення конкурсу?

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад оприлюднюється:

1) за категорією «А» - на Єдиному порталі вакансій державної служби  Національного агентства з питань державної служби (далі –НАДС), офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті суб’єкта призначення;

2) за категоріями «Б» і «В» - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

Які документи необхідно подати для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби?

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС) Комісії або конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме                      у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (у разі якщо перевірка щодо особи вже проводилась, то необхідно подавати належним чином завірену копію довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту (у разі зміни облікових даних необхідно подавати документи, які її підтверджують, наприклад, свідоцтво про шлюб);

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення,                  а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).                            З інформацією щодо уповноважених вищих навчальних закладів Одеської області можна ознайомитись на сайті Головного територіального управління юстиції в Одеській області у розділі «ВАКАНСІЇ» > «Атестація щодо вільного володіння державною мовою для осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі»;

6) заповнену особову картку встановленого зразка (особова картка передбачає вклеювання фотокартки розміром 4*6);

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (з інформацією про порядок заповнення декларації та порядком подачі можна ознайомитись на сайті НАДС у розділі РОЗ’ЯСНЕННЯ > Роз'яснення НАЗК з питань заповнення та подання декларацій). Для подачі декларації необхідно отримати електронний цифровий підпис, який можна отримати звернувшись на гарячу лінію «Приватбанку» або до Одеської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

9) документи щодо військового обліку (військовий квиток, тимчасове посвідчення, приписне посвідчення тощо).

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурс, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

Як проходить конкурс?

 

Конкурс на зайняття посад категорії «В» проходить у два етапи: перший -  тестування, другий - співбесіда.

Конкурс на зайняття посад категорії «Б» проходить у три етапи: перший - тестування, другий - розв’язання ситуаційних завдань, третій - співбесіда. Про дату, час та місце проведення конкурсу служба управління персоналу сповіщає конкурсантам завчасно.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. З переліком питань можна ознайомитись на сайті ГТУЮ в Одеській області у розділі «ВАКАНСІЇ» > «Перелік тестових питань».

Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань.

Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

Кандидати, які під час конкурсу пройшли тестування раніше, можуть протягом шести місяців з дня проходження тестування використати його результат для участі в іншому конкурсі.

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Співбесіду проводить Комісія або конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

 

Я другий за результатами конкурсу кандидат, що це означає?

 

Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки. 

 

Чи можна оскаржити результати конкурсу?

Рішення конкурсної комісії підлягає оскарженню. Учасник конкурсного відбору, який не погоджується з результатами конкурсу, повинен звернутися зі скаргою до суду (стосується державної служби категорії «А») або до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (стосується державної служби категорій «Б» і «В»).

Також варто врахувати, що скарга на рішення конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу.

 

У чому переваги роботи на державній службі?

Держава в особі державних органів - добросовісний роботодавець, який дбає про своїх співробітників. Всі без виключення державні службовці отримують лікарняний, відпустку, офіційну заробітну плату, мають нормований робочий день, можливість кар’єрного зростання та підвищення кваліфікації.

Наше побажання усім майбутнім конкурсантам, не потрібно боятися випробувань. Відкриті конкурси – це реальний шанс для вас здобути професійний досвід, долучитися до формування справедливої системи юстиції.

 

 

Інформує управління персоналу Головного територіального управління юстиції в Одеській області