Розподіл обов’язків

Розподіл основних обов’язків між головою Біляївської районної державної адміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату

 

Голова районної державної адміністрації

         Виконує повноваження передбачені Законом України «Про місцеві державні адміністрації». Здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій.

 

         Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з обласними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

 

         Формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, виступає розпорядником коштів.

 

         На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження.

 

         Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника райдержадміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

         Погоджує призначення (звільнення) керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

         Спрямовує та координує діяльність першого заступника райдержадміністрації; заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату, начальників управлінь, відділів, секторів, служби райдержадміністрації на виконання функцій і обов’язків, віднесених до повноважень районної державної адміністрації.

 

         Контролює виконання програм соціально – економічного розвитку району, районних цільових програм.

 

         Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. 

 

         У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з військовими, правоохоронними, контролюючими органами.

 

Здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на території району.

 

         Утворює для сприяння здійсненню повноважень колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії.

 

         Особисто веде прийом громадян, розглядає і дає доручення за їхніми зверненнями.

 

         У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього –  заступник голови районної державної адміністрації.

 

 • Координує діяльність

 

- Біляївського районного відділу (з обслуговування Біляївського району та                  м. Теплодар) Головного управління міністерства внутрішніх справ України в Одеській області;

 

- Біляївської міжрайонної прокуратури;

 

- Військових установ, закладів, частин та підрозділів Збройних сил України, дислокованих на території району;

 

- Біляївського міськрайонного сектору головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області;

 

 • Очолює:

 

- Колегію районної державної адміністрації;

 

- Раду інвесторів при районній державній адміністрації;

 

- Районну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати;

 

- Координаційну раду з питань забезпечення надходжень до місцевих бюджетів та здійснення оперативного аналізу надходжень до бюджету Біляївського району;

 

- Постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації;

 

- Комісію з питань захисту прав дитини Біляївської райдержадміністрації;

 

- Районну евакуаційну комісію;

 

- Координаційний комітет Форуму місцевого розвитку в Біляївському районі;

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях бюджету і фінансів, управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики, побутового, торговельного обслуговування, використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, зайнятості населення, праці та заробітної плати, містобудування, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, у сфері цивільного захисту населення,  функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

 

 

         Забезпечує розробку проектів та виконання Програм соціально-економічного розвитку, підготовку та виконання районного бюджету, звітів про його виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей промисловості, зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, інвестиційної діяльності, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів; виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей промисловості.

 

Забезпечує розробку проектів та виконання Програм соціально-економічного розвитку району в частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту, цільове та ефективне використання бюджетних коштів і реалізацію державної економічної політики та політики ціноутворення в будівельній галузі, здійснення технічної політики і забезпечення у будівництві сучасних енергозберігаючих технологій, конструкцій та виробів.

 

Забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

 

Організовує взаємодію з підрозділами Державної прикордонної служби України по додержанню режиму державного кордону України, виконанню вимог прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон.

 

Вирішує питання, пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням, підприємництвом, ринковими перетвореннями у народногосподарському комплексі району, удосконаленням цінової політики, вирішення питання сприяння розвитку інформаційного суспільства.

                Вирішує питання пов’язані з будівництвом  та ремонтом автомобільних доріг у межах району.

 

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних та районних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості; кадрового забезпечення, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі, програм з підвищення ефективності виробництва на підприємствах транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства та інноваційних технологій у цих галузях.  Виконання державних та регіональних програм у сфері цивільного захисту населення. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням чинного законодавства у сфері охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами. Розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва на підприємствах житлово-комунального господарства.

 

Вирішує питання, пов’язані з приватизаційними процесами, управлінням майном.

 

Координує діяльність в галузі реклами на території району.

 

         Координує діяльність підприємств, установ, організацій  транспорту і зв’язку з питань функціонування транспортних коридорів, збільшення вантажоперевезень, надання послуг зв’язку юридичним та фізичним особам.

 

Забезпечує координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств, організацій транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства, виконання завдань з розбудови інфраструктури.

 

         Співпрацює зі службою автомобільних доріг в Одеській області, проектними організаціями незалежно від форм власності.

 

         Координує роботу з питань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

         Взаємодіє з установами і організаціями екології, захисту навколишнього середовища та природних ресурсів району.

         Організовує роботу з попередження і ліквідації наслідків екологічних, надзвичайних, аварійних ситуацій, вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушеннями чинного законодавства по охороні довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

 

         Забезпечує виконання заходів щодо безпеки дорожнього руху.

 

         У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна для регіональних ресурсів і потреб.

 

         Контролює питання розвитку взаємовигідних економічних та соціально - культурних відносин, залучення в район інвестицій.

Організовує роботу по погашенню заборгованості по заробітній платі.

 

         Співпрацює з проектними та науково-проектними організаціями незалежно від форм власності.

 

         Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні звернення та скарги.

 

 

         У період відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції і повноваження.

 

 • Відповідає за роботу структурних підрозділів райдержадміністрації:

 

- Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

 

- Фінансового управління райдержадміністрації;

 

- Відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

 

- Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

 

- Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури;

 

- Відділу містобудування та архітектури;

 

- Головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

 

 • Координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади:

 

- Державної податкової інспекції в Біляївському районі Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області;

 

- Управління Державної казначейської служби в Біляївському районі Одеської області;

 

- Управління Держземагенства у Біляївському районі Одеської області;

 

- Управління Пенсійного фонду України в Біляївському районі;

 

- Відділу статистики в Біляївському районі Одеської області;

 

- Сектор інспектування у Біляївському районі Одеської об’єднаної державної фінансової інспекції Державної фінансової інспекції в Одеській області;

 

- Районного управління державної санітарно-епідеміологічної служби;

 

- Управління ветеринарної медицини в Біляївському районі;

 

 - Державної інспекції сільського господарства України в Одеській області;

 

- Насіннєвої інспекції в Біляївському районі;

 

- Інспекції з карантину рослин в Біляївському районі;

 

- Інспекції захисту рослин в Біляївському районі;

 

- Дністровського міжрайонного управління водного господарства;

 

- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області;

 

-   Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області.

 

 

 • Взаємодіє та сприяє діяльності:

 

- Підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

 

- Підприємств промисловості;

 

- Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім»;

 

- Банків, фінансово-кредитних установ, страхових компаній;

 

- Райспоживспілки;

 

- Асоціації промисловців і підприємців Біляївського району;

 

 - Сільськогосподарських підприємств різної форми власності, підприємств переробної промисловості продукції агропромислового комплексу;

 

- Організацій та підприємств, які обслуговують агропромисловий комплекс;

 

- Будівельних організацій та підприємств будіндустрії;

 

- Філії «Інфоксводоканал», водоочисної станції «Дністер»;

 

- Підприємств житлово-комунального господарства;

 

- Підприємств та організацій транспорту і зв’язку;

 

- Районної газової дільниці;

 

- Біляївського РЕМу публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго».

 

 • Очолює:

 

 

- Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації;

 

- Комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб;

 

- Районну комісію по вивченню стану додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати, зайнятості населення та погашення заборгованості із заробітної плати;

 

- Конкурсну комісію на заміщення вакантних посад державних службовців  райдержадміністрації;

 

- Робочу групу з оперативного відстеження економічної ситуації в районі та розроблення своєчасних заходів запобігання наслідків світової фінансової кризи;

 

- Робочу групу з вивчення причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності Біляївського району;

 

- Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації;

 

- Комісію з питань фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств;

 

- Координаційний комітет з питань інформатизації району;

 

- Комісію по розгляду пропозицій фінансування будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунальної власності на фінансування яких спрямовуються кошти районного бюджету, та аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

 

- Комісію по розгляду питання надання довгострокових пільгових кредитів для придбання, будівництва, завершення будівництва житла на селі і підключення інженерних мереж;

 

-  Районну професійну комісію з питань створення фермерських господарств;

 

-  Районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації;

 

-  Постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

 

-  Районну координаційну раду з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей;

 

-  Приймальну комісію з прийняття виконаних робіт по капітальних ремонтах закладів освіти району;

 

-  Районну комісію з безпеки дорожнього руху;

 

-  Координаційну раду з питань безпеки життєдіяльності населення;

 

-  Районну робочу групу для проведення обстеження спеціалізованих приймальних пунктів металобрухту;

 

-   Робочу групу з питань прийняття житлового фонду, гуртожитків та об’єктів соціальної інфраструктури, які у процесі приватизації залишились на балансі господарських товариств до комунальної власності територіальних громад району.

 

Заступник голови районної державної адміністрації

 

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту населення.

 

Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання, про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

 

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи

 

Забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк та щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз.

 

Координує роботу щодо реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення та захист соціально незахищених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та підтримки з боку держави.

 

Контролює виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби.

 

Координує діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення і виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлення піклування над неповнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.

 

Контролює розробку і виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

 

Координує і контролює роботу щодо створення мережі, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них. Контролює організацію надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги. Координує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснює координацію діяльністю закладів освіти, науки, охорони здоров'я, культури, фізкультури, спорту та туризму, їх матеріально-фінансовим забезпеченням. Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози їх розвитку, які враховує при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

 

Координує організацію роботи відповідних закладів по наданню населенню медичної допомоги, встановленню пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенню умов життя багатодітних сімей.

 

Контролює виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

 

Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем. Контролює питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Координує розробку і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення.

 

         Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні звернення  та скарги.

 

 • Відповідає за роботу структурних підрозділів райдержадміністрації:

 

- Управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

 

- Управління освіти райдержадміністрації;

 

- Відділу культури райдержадміністрації;

 

- Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

 

-         Служби у справах дітей райдержадміністрації;

 

 • Координує діяльність:

 

- Закладів освіти району;

 

- Установ культури району;

 

- Закладів охорони здоров’я району;

 

- Районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;

 

- Районного центру зайнятості;

 

- Біляївської міжрайонної дирекції Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати непрацездатності;

 

- Дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в  Біляївському районі;

 

- Міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

 

- Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 

- Біляївського районного військкомату;

 

- Міськрайонного управління юстиції Одеської області;

 

 • Взаємодіє та сприяє діяльності:

 

- Організації  ветеранів Біляївського району;

 

- Районної спілки ветеранів Афганістану (воїнів –інтернаціоналістів);

 

 • Очолює:

 

- Районну комісію з питань забезпечення стипендією студентів вищих і професійно-технічних навальних закладів, мешканців Біляївського району;

 

- Районну координаційну раду з питань запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу, дитячої бездоглядності;

 

- Районну координаційну раду з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення;

 

- Координаційну раду у справах дітей районної державної адміністрації;

 

-  Районну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї;

 

- Районну призовну комісію;

 

- Районну спостережну комісію;

 

- Районну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

 

- Координаційну раду з питань удосконалення та контролю по виконанню робіт з телефонізації квартир та ремонту будинків інвалідам Великої Вітчизняної війни;

 

- Комісію з питань альтеративної (невійськової) служби.

 Керівник апарату

 

Забезпечує правове, організаційно – кадрове, матеріально – технічне та інше забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

 

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу, забезпечує планування роботи, підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, на засідання колегії та апаратні наради.

Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан організаційної, кадрової роботи, діловодства, контролю, фінансового та господарського забезпечення, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 

Організовує проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

Сприяє роботі засобів масової інформації, міської та районної газет, радіомовлення, мережі інтернетресурсів.

 

Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.

 

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію апарату районної державної адміністрації з апаратом Одеської обласної державної адміністрації, секретаріатом районної ради, апаратами виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування у процесі діяльності.

 

Контролює додержання вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», Регламенту районної державної адміністрації.

 

Координує вирішення питань щодо проведення виборів і референдумів у межах, визначених законом.

 

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні звернення  та скарги.

 

Відповідає за роботу структурних підрозділів райдержадміністрації: 

 

- Апарату райдержадміністрації та його підрозділів;

 

- Архівного відділу райдержадміністрації.

 

 • Взаємодіє та сприяє діяльності: 

 

- Редакції районної газети «Південна зоря».

 

 • Очолює: 

 

- Районну раду по роботі з кадрами;

 

- Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

 

- Комісію із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

 

- Експертну комісію районного архіву райдержадміністрації;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

 

                                                                           12.01.2015 №  6/РА-2015                                                                         

 

Взаємозамінність

першого заступника голови райдержадміністрації,

 заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату

на період відпусток та тривалої відсутності

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

 

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату

 

Керівник апарату

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

 

 

________________________________________________