03.03.2014

Інформаційна картка для отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів) які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків