Пенсійний фонд інформує: Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу,грошового забезпечення, допомоги, компенсації

За результатами аналізу даних   Додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( Звіт про  суми нарахованої заробітної плати (доходу,грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)  від 14.04.20145р. №435 виявлено значну кількість  випадків неправильного його заповнення в розрізі застрахованих осіб, а саме:

1) Просимо звернути увагу на достовірність заповнення графи 8 таблиці 6 податковий номер – реєстраційний номер облікової картки платника    податків – для фізичних осіб, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2) Значна кількість випадків помилок в заповненні таблиці  5 (Відомості про трудові відносини осіб). Трапляються випадки, коли трудові відносини із застрахованими особами не припинено , а відомості про нарахування їм заробітної плати відсутні.

Тому роз’яснюємо, що таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

  - було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою;

 -  було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

 - особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

 - особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

 - особі надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається до фіскального органу.

У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

На жаль приклади виправлення або недопущення всіх помилок  не можливо відобразити.

Тому просимо Вас звертатися за роз’ясненнями до спеціалістів управління Пенсійного фонду України в Біляївському районі, які завжди готові надати консультації та методичну допомогу з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Контактний  номер : 2-27-68.

 

 Відділ платежів до пенсійної системи управління Пенсійного фонду України в Біляївському районі