«Дитяча злочинність – наслідок бездоглядності і безпритульності»

Однією з причин зростання правопорушень серед неповнолітніх є послаблення виховної функції сім’ї або відсутність догляду та контролю за поведінкою дитини з боку батьків. Найбільшу криміногенну небезпеку становить формування у сучасних підлітків потреби в алкоголі, що спонукає їх до пошуків будь-яких шляхів отримання коштів для його купівлі, призводить до зняття соціального контролю, імпульсивної, неконтрольованої свідомістю поведінки.

На фоні знецінення загальнолюдських цінностей, зниження рівня життя населення збільшилася кількість бездоглядних дітей. Позбавлені постійної батьківської уваги, вони опинилися перед небезпекою потрапити у сферу впливу кримінальних структур, стати на шлях бродяжництва, протиправних, злочинних вчинків.

Фахівці Центру наголошують, що більшість неповнолітніх, яких було засуджено, вживали алкоголь, мали пристрасть до тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, досвід випадкових статевих стосунків. До того ж, значна кількість неповнолітніх, які перебувають на обліку або відбувають покарання, набули першого досвіду вживання алкоголю у власній сім’ї, де пиячили батьки.

Загрозою для бездоглядних та безпритульних дітей є насильство з боку дорослих. Діти вимушені йти на вулицю й отримувати не позитивне виховання і догляд батьків, а «виховання вулиці», яке призводить до тих самих асоціальних проявів щодо однолітків та дорослих. Жорстокість знищує позитивну свідомість неповнолітніх членів сучасного суспільства.

Отже, відсутність контролю з боку батьків, бездоглядність та безпритульність, байдуже ставлення батьків до проблем своїх дітей створюють широке коло проблемних питань, що стосуються здоров’я, розвитку дітей, засвоєння ними необхідних правил та норм, спричинюють небажані та небезпечні поведінкові прояви і, як наслідок, – зростання дитячої злочинності.

Дитяча бездоглядність і безпритульність не можуть залишати байдужим жодного свідомого громадянина, оскільки у фізичній та моральній занедбаності дітей криється джерело небезпеки для майбутнього суспільства, його здоров’я та моральності.

Найголовніше – повернути дітям відчуття безпеки та відновити довіру до суспільства, створивши всі необхідні умови для виховання та розвитку, оточивши їх атмосферою особливої уваги і турботи в рідній сім’ї.

З метою подолання основних причин дитячої бездоглядності Фахівці Центру намагаються ще на ранній стадії виявляти сім’ї, які неспроможні виконувати виховні функції, вживають заходи для запобігання соціальному сирітству, створюють належні умови для всебічного розвитку та виховання дітей, поширюють  форми сімейного виховання, забезпечують підготовку та перепідготовку батьків – вихователів та прийомних батьків.

 

Біляївський Районний центр

соціальних служб для

сімї, дітей та молоді

за адресою:

м. Біляївка,

 вул. Миру,  б.10