Для тих, кого зацікавила інформація щодо створення прийомної сім’ї:

Подружжя або одинокі особи, які бажають створити на базі своїх родин прийомні сім’ї (дитячі будинки сімейного типу) рекомендується з пакетом відповідних документів звернутися до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або до служби у справах дітей районної державної адміністрації, які відповідно до чинного законодавства здійснюють попередню роботу зі створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у Біляївському районі.

Сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі і виявила бажання стати прийомними батьками (батьками-вихователями), в обов'язковому порядку мають пройти навчання, що проводиться обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо.

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження положення про прийомну сім’ю» та № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» зазначено, що кандидати у прийомні батьки (батьки-вихователі) подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи:

- заяву кандидатів у прийомні батьки (батьки-вихователі) про утворення прийомної сім'ї (дитячого будинку сімейного типу);

- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки (батьки-вихователі);

- довідку про склад сім'ї (форма № 3);

- копію свідоцтва про шлюб;

- довідку про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки (батьки-вихователі) та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідку про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

- довідку про доходи потенційної прийомної сім'ї (дитячого будинку сімейного типу) за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

- довідку про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки (батьки-вихователі) і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки (батьки-вихователі), на утворення прийомної сім'ї (дитячого будинку сімейного типу), засвідчену нотаріально.

Кандидатури в прийомні батьки (батьки-вихователі) та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

Крім того, згідно із вказаними постановами прийомними батьками (батьками-вихователями) можуть бути повнолітні та працездатні особи крім випадків, коли хоча б одна з них:

- не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки (батьки-вихователі);

- визнані в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

- позбавлені батьківських прав;

- були усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;

- за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II груп, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

- перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

- зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

- страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я України щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

- були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 151, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, а також особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Створення та функціонування прийомних сімей та виховання в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться на постійному контролі служби у справах дітей Біляївського району та Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Якщо Ваша родина бажає мати дитину, але вагається з якихось міркувань, досвідчені спеціалісти Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей районної державної адміністрації допоможуть та підтримують Вас на всіх етапах підготовки з оформленням відповідних документів, проходженням відповідного навчання. Наша адреса: м. Біляївка, вул.. Миру,10, тел.:2-19-65.