12.04.2017

Насильство у сім’ї, як соціальна проблема в Україні

Зазвичай існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах - це проблема тільки неблагополучних родин, і майже завжди домашнє насильство пов’язане з пияцтвом і бідністю. Однак за деякими дослідженнями це зовсім не так. Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного становища родини в цілому.

В Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася. Тільки протягом останнього часу теми насильства у родині стали предметом публічного обговорення. Для того, щоб перемогти реальне зло, його треба зазнати, відкрито обговорити проблему та шукати шляхи вирішення. За даними Інституту соціологічних досліджень НАН, 68 % жінок зазнають знущання в сім’ї, з них чверть "як правило" або "часто" потерпає від побоїв. Кожна десята дівчина зазнає постійного насильства.

Причини ж того, чому жінки не подають скарг у зв’язку з насильством, є тиск суспільних і родинних обставин та бажання зберегти відносини. Культурні та релігійні традиції також присутні серед перешкод, що ускладнюють боротьбу з насильством. Вдосконалення правової оцінки насильства в сім’ї багато в чому залежить від усвідомлення громадськістю та самими жінками того, що насильство в сім’ї є злочином. Як показали результати опитування, 59 відсотків респонденток потерпають від членів своєї родини або від партнерів в інтимних стосунках, причому, віком до 15 років потерпають всі сто відсотків; у віці 15-20 років - 62.2%; 20-35 років - 50.0%; після 35 років - 67.3% жінок (за даними Інституту соціологічних досліджень НАН).

З насильством найбільш часто пов'язують чотири соціально-психологічних чинника: стрес, суспільну ізоляцію, алкоголізм і споконвічну прихильність до насильства.

Насильство тісно пов'язано з соціальним стресом в сім'ї. Серед безлічі проблем, які можуть підвищити рівень напруженості і привести до жорстокості, слід назвати такі як розбіжності у вихованні дітей, секс, вагітність, грошові труднощі, безробіття, необхідність в довготривалій медичної допомоги. Попередження насильства в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім'ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї.

Реальна загроза вчинення насильства в сім'ї - це погроза вчинення одним членом сім'ї стосовно іншого члена сім'ї умисних дій фізичного, сексуального, психологічного або економічного спрямування, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї , як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров'ю, якщо є реальні підстави очікувати її виконання.

Існують загальні ознаки чоловіків, схильних до насильства: агресивність по відношенню до дітей, впевненість у тому, що тільки чоловік «хазяїн у домі», грубощі по відношенню до жінок, неусвідомлене ставлення до серйозності покарання за здійснення насильства, патологічні ревнощі, перекладання провини за свої дії на інших, погрози самогубства у випадку розриву відносин із жінкою.

Таким чином, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями, щодо звернення до органів та установ за допомогою у разі ситуації сімейного насильства, що тягне за собою використання визначених заходів по його запобіганню. Захист від насильства врегульований навіть на міжнародному рівні, про що свідчать ратифіковані Конвенції. Проте законодавство з питань попередження сімейного насильства стане ефективним інструментом захисту від насильства в родині лише за умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики насильства в сім’ї, плідного співробітництва громадських організацій та органів влади й місцевого самоврядування, а також активної протидії кожного з нас в цьому принизливому для людської гідності явищі.

Якщо Ви або Ваші близькі страждають від домашнього насильства, не потрібно це терпіти й приховувати! Краще раз і назавжди припинити знущання, ніж соромитися зізнатися в цьому, прирікаючи себе і своїх дітей на довгі страждання. Сучасне розвинуте суспільство не сприймає насильства, а рішення проблеми заподіянням фізичного болю повинне раз і назавжди зникнути зі «списку можливих варіантів».

За додатковою інформацією просимо звертатись за адресою:                          м. Біляївка, вул. Миру, 10, Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, тел.: 2-19-65.