«Наставництво: як одна людина може змінити життя дитини»

Більшість з нас на певних етапах життя оточували значущі для нас люди: вчителі, тренери, керівники. Ці люди вплинули на наш вибір цінностей, життєвих принципів, вчинків… Вони були для нас прикладами для наслідування, захисниками, порадниками і просто друзями. Роль же Наставника більш важлива, тому що об’єднує всі ці функції. Наставник виконує багато ролей у стосунках з дитиною, допомагаючи та підтримуючи її в пошуку індивідуальних життєвих цілей і способів їх досягнення.

Наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника насамперед у підготовці до самостійного життя, зокрема щодо: визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки; формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя; ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій; формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечує підготовку та супровід наставників, здійснює моніторинг за додержанням  умов договору про наставництво.

Основними завданнями наставництва є: 

  1. визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її

інтересів у професійному самовизначенні;

  1. надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;
  2. формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію

її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

  1. ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та

подолання складних життєвих ситуацій;

  1. сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної

особистості;

  1. формування в дитини навичок здорового способу життя.

Наставництво здійснюється в індивідуальній формі однією повнолітньою дієздатною особою над однією дитиною. Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя отримала висновок про те,що вона може проводити діяльність з організації наставництва, про що укладається відповідний договір про наставництво.

Для того, щоб наставницькі стосунки були здоровими, вони повинні постійно розвиватися, так як їх основне завдання – набуття дитиною досвіду формування стосунків між людьми, отримання нею нових знань, побутових та соціальних навичок.

Свою діяльність наставник здійснює на території інтернатного закладу, в якому перебуває дитина за умови попередньої згоди дитини; між ним адміністрацією закладу та центром соціальних служб сім'ї дітей та молоді укладається відповідна угода.

Обираючи нелегкий, проте такий цікавий шлях Наставництва, важливо усвідомлювати, що існує багато різних думок та упереджень щодо дітей-сиріт. Відрізнити правду від вигадки Вам допоможе час та досвід роботи з такими дітками.

Отже, кожен із нас має можливість змінити життя дитини, яка зазнала на своєму шляху чимало негараздів.

Виникли питання?

Звертайтеся до Біляївського районного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді адресою: м. Біляївка, вул. Миру, б.10.