Прийомна сім’я – майбутнє держави

Тому, хто виріс у рідній сім’ї, важко уявити, що відчуває маленька дитина, яка залишилася без батьків. Майже безпорадна, без підтримки та любові, вона, як пересаджений паросток на палючому сонці, – наодинці із складними життєвими проблемами. Хоч якось компенсувати батьківську турботу намагається держава.

Українською системою державної опіки над дітьми-сиротами та тими, хто залишився без батьківського піклування, передбачено, що з народження до набуття повноліття вони мають можливість бути доглянутими державними закладами, завдання яких – утримання, виховання, навчання та надання професійних навичок. Однак останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей-сиріт  у родині (усиновлення, опіка, передавання на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).

Кожній дитині потрібно надати можливість повністю реалізувати свій потенціал. Для неї слід забезпечити: максимально можливий рівень фізичного та психічного здоров’я, доступ до отримання якісної освіти, безпечне життя та захист від заподіяння шкоди, позитивні емоційні переживання, відчуття того, що її люблять та цінують, розвиток навичок догляду за собою й вирішення повсякденних проблем, позитивне уявлення про себе саму, формування самоідентичності, розвиток навичок міжособистісного спілкування і впевненості у різних ситуаціях суспільної взаємодії.

В Біляївському районі цілеспрямовано проводиться значна робота зі створення прийомної сім’ї. Це надає можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, рости та виховуватися в сім’ї.

ЯК СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ’Ю?

Для прийняття відповідного рішення, особа або особи, які виявили бажання створити таку сім’ю  звертаються із заявою до Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді  або в службу у справах дітей райдержадміністрації та подає наступні документи:

  1. Заява кандидатів
  2. Копії паспортів кандидатів;
  3. Довідка про склад сім’ї (форма №3)
  4. Копія свідоцтва про шлюб;
  5. Довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
  6. Довідка про відсутність судимості кандидатів в прийомні батьки;
  7. Довідка про доходи потенційної прийомної сім’ї, за останні 6 місяців, що передує місяцю звернення або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;
  8. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчена нотаріально.
  9. Документи, що підтверджують власність на житловий будинок.

 

 

Біляївський Районний центр

соціальних служб для

сімї, дітей та молоді

за адресою:

м. Біляївка,

 вул. Миру,  б.19