РАЙОННА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ТА МОЛОДІ "КРОК НАЗУСТРІЧ" НА 2011-2015 РОКИ

РАЙОННА ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ ТА МОЛОДІ

"КРОК НАЗУСТРІЧ"

 НА 2011-2015 РОКИ

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Сім’я – найважливіший інститут суспільства. Перед сучасною сім’єю постає багато проблем: матеріально-економічні, житлово-побутові та демографічні; проблеми організації відпочинку, оздоровлення членів сім’ї, а також проблеми репродуктивного здоров’я молоді. Все це не може не позначитись на сімейному мікрокліматі, взаємостосунках між подружжям, внутрішньо сімейному спілкуванні між батьками та дітьми, психолого-емоційному стані сім’ї. Зростання кількості розлучень, конфліктів між подружніми парами, батьками та дітьми свідчать про нестабільність міжособистісних стосунків, перебування сімей у стресових ситуаціях, дефіцит позитивних емоцій, що позначається на соціальній активності людини та її працездатності, погіршує стан психічного та фізичного здоров’я, збільшує кількість дитячих захворювань, призводить до депресій, невротичних, психосоматичних розладів, сприяє появі девіантності, алкоголізації, наркотизації підлітків та молоді, збільшує кількість випадків суїциду.

Однією з багатьох проблем сьогодення є правопорушення неповнолітніх та молоді. З кожним роком зростає кількість кризових явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Вони тісно пов’язані з умовами виховання та побутовим неблагополуччям у сім’ях, негативним впливом на молодь антигромадських елементів тощо. Очевидним є той факт, що молодь переживає кризову соціально-психологічну ситуацію, втрачає відчуття сенсу життя і не має певних життєвих навичок, які б дозволили зберегти свою індивідуальність, сформувати здоровий та ефективний життєвий стиль. Підлітки знаходяться під постійним впливом хронічних, безупинно зростаючих інтенсивних стресових ситуацій. Вони не готові до їхнього самостійного подолання і страждають від наслідків непорозуміння, стресів та конфліктів. Вони залишаються один на один із своїми проблемами, стають самотніми, психологічно безпорадними внаслідок втраченого емоційного зв'язку з батьками та дорослими.

Приведені вище факти підтверджують необхідність активної профілактичної роботи з дітьми та молоддю з метою попередження різноманітних форм девіантної поведінки серед осіб цих вікових груп.

 

 

 

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ

 

При районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створено спеціалізоване формування Мобільний консультативний пункт соціальної роботи, робота якого спрямована на забезпечення соціально-педагогічного, психологічного, соціально-медичного, юридичного, інформаційного індивідуального та групового консультування дітей, молоді та членів їхніх сімей; проводить круглі столи, семінари для педагогів сільських шкіл, сільських та селищних рад щодо вирішення проблем у сільській місцевості; проведення бесід серед батьків щодо налагодження взаємостосунків у сім’ї, надання практичних порад щодо взаємовідносин з дітьми; проведення лекцій, бесід, тренінгів серед учнівської та студентської молоді. Біляївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться Місцевий банк даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Станом на 1 жовтня 2010 року в Місцевому банку даних сімей, що опинились у складних життєвих обставинах перебуває 337 сімей, в яких виховується 641 дитина.

Для визначення потреб сімей, які знаходяться на обліку працівниками районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводиться соціальне інспектування, під час якого ведеться індивідуальна робота. 

За 9 місяців 2010 року районним центром СССДМ праведно 111 соціальних інспектувань сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, під соціальний супровід взято 4 сім’ї,  в яких виховується 8 неповнолітніх дітей та 1 особу. Під соціальним супроводом за поточний період знаходиться 9 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховується 21 дитина. Знято з соціального супроводу з причин розв’язання кризової ситуації 5 сімей, в яких виховується 13 дітей.

Під час здійснення соціального супроводу працівниками районного центру СССДМ надано членам сімей, які перебувають у кризовій ситуації, 18 послуг, спрямованих на допомогу в оформленні відсутніх документів, 5 послуг з метою сприяння в оформленні державних допомог, сприяння в отриманні гуманітарної допомоги – 4 послуги, організація медичного обстеження або догляду – 13 послуг, посередництво у вирішенні конфліктів – 32 послуги, психологічне консультування – 59 послуг, навчання батьків навичкам догляду за дитиною – 17 послуг.

         Реалізація програми соціальної підтримки сімей та молоді дасть змогу збільшити кількість та підвищити якість надання соціальних послуг сім’ям, які опинились в кризових ситуаціях. 

 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

-         виявлення причини неблагополуччя сім’ї і створення основ для їхнього подолання в залежності від умов і обставин життя сім’ї;

-         організація і здійснення соціального супроводу неблагополучних сімей району;

-         ознайомлення сім’ї та її членів з їхніми правами та обов’язками у суспільстві та сім’ї, допомога у реалізації прав та виконання обов’язків;

-         попередження проявів аморальної протиправної поведінки сім’ї та окремих її членів, рецидивів, якщо такі випадки вже спостерігалися;

-         надання різних видів допомоги, створення умов для виконання сім’єю своїх функцій у суспільстві;

-         стабілізація і корекція внутрішньосімейних стосунків;

-         створення умов для підвищення активності неблагополучних сімей у подоланні причин їхнього неблагополуччя  власними силами (групи взаємопідтримки, групи самодопомоги) для відволікання сімей від аморальної та протиправної поведінки, спрямування сил на позитивні зміни у сімейній політиці та власному житті;

-         аналіз, оцінка та корекція супроводу неблагополучних сімей;

-         надання комплексу безоплатних консультаційних послуг, медико-соціальної, психолого-педагогічної, інформаційної, психокорекційної, реабілітаційної, правової допомоги неповнолітнім та молоді, членам їх сімей та представникам найближчого оточення;

-         впровадження інноваційних технологій соціальної роботи у дитячому та молодіжному середовищі в напрямку профілактики негативних явищ.

 

 

ІV. ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

 

 1. 1.     Здійснення соціального інспектування та супроводу сімей, які перебувають у кризовій ситуації

 

 1. Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованого формування Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді "Служба соціальної підтримки сімей" з метою підвищення ефективності соціальних послуг, які надаються сім’ям, що знаходяться у кризових ситаціях.

 

 

І півріччя 2011 року

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 1. Вивчення демографічної ситуації районну в порівняні з аналогічним періодом:
 • кількість шлюбів , розлучень,
 • кількість народжень,
 • кількість сімей з батьками-інвалідами,
 • кількість сімей з дітьми-інвалідами,
 • кількість багатодітних сімей,
 • соціально незахищені, малозабезпечені сім’ї,
 • неповнолітні матері ,
 • одинокі матері,
 • неповні сім’ї.

 

 

Щорічно

І квартал

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 1. Організація роботи щодо своєчасного охоплення соціальними послугами сімей, які перебувають у кризовому стані та сімей, які є потенційно неблагополучними.

 

Постійно

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах неповнолітніх районної державної адміністрації

 1. Виготовлення друкованої продукції (буклети, пам’ятки, довідники) з питань:
 • психологічна підтримка молодої сім’ї, запобігання конфліктів, дисгармонії у взаємостосунках;
 • психолого – педагогічна допомога батькам, що мають проблеми у сімейному вихованні;
 • соціально-психологічна підтримка батьків, що виховують дітей- інвалідів;
 • консультування з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я молоді;
 • Кожній дитині родина;
 • Все про ВІЛ/СНІД;
 • Права дитини.

 

Щоквартально

за окремим графіком

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 1. Проведення місячників, присвячених відзначенню міжнародного Дня сім’ї, Дня матери, Тижня планування сім’ї – сімейні конкурси, виставки,  конкурс дитячої творчості “Моя сім’я”, лекторії, семінари, дискусійні клуби, психолого-педагогічні консультації з проблем соціального захисту та підтримки молодої сім’ї.

 

Щорічно

травень

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

 

 1. Зміцнення матеріально-технічної бази спеціалізованого формування Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді "Мобільний консультативний пункт соціальної роботи" з метою підвищення ефективності проведення тренінгів, бесід, лекцій необхідно апаратура для відеолекторію з питань попередження насильства у сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, статевого виховання та профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом, по пропаганді здорового способу життя.

 

Постійно

за окремим графіком

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, служба у справх неповнолітніх районної державної адміністрації

 

 1. Виготовлення інформаційно-агітаційних стендів для розміщення в приміщеннях сільських рад, медичних закладах районну та загальноосвітніх школах стосовно роботи Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з профілактики попередження насильства у сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, статевого виховання та профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом, пропаганда здорового способу життя, відповідальне батьківство та безпечне материнство як засіб профілактики раннього сирітства, сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських піклування, з метою поновлення батьків в правах та повернення дітей в сім’ю, профілактика правопорушень, соціальної адаптації та ребіалітації умовно засуджених та звільнених дітей та молоді.

 

Протягом 2011 - 2015 років

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 1. 2.                 Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

 

 1. Збір аналітичних та статистичних даних для створення або оновлення бази даних про неповнолітніх та молодь, які:
 • звільняються з місць позбавлення волі;
 • стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, в медичних закладах з діагнозом наркоманія, алкоголізм, ВІЛ/СНІД, венеричні захворювання.

 

Двічі на рік

січень, червень

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справх неповнолітніх районної державної адміністрації

 

 1. Проведення місячників, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з тютюнопалінням, Всесвітньому Дню боротьби з наркоманією "Молодь за життя": розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів профілактичного характеру, конкурс дитячих малюнків тощо.

 

Щорічно

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

 

 1. Продовжити практику проведення місячників "Молодь за здоровий спосіб життя", присвячених Всеукраїнському Дню боротьби зі СНІДом: робота лекторських груп в навчальних закладах, публікації на шпальтах районної газети, розповсюдження інформаційних брошур тощо.

 

Щорічно

грудень (місячник)

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня

 

 1. Залучення молоді до поширення знань про розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, ХПСШ за принципом “рівний-рівному”.

 

Постійно

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Біляївська центральна  районна лікарня.

 

 1. Створення умов для відкритого довірливого спілкування та сприймання інформації підлітків та молоді по питанням профілактики негативних явищ, проведення профілактичних бесід, лекцій, тренінгів, практичних занять, консультацій.

 

Постійно

Біляївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 • Створення умов щодо реалізації прав сім’ї у суспільстві та прав членів сім’ї у родині з метою соціальної адаптації та соціалізації, самовизначення, самореалізації та самовдосконалення молоді у процесі підготовки її до сімейного життя, стабілізації взаємостосунків у сім’ях, наданні допомоги у вихованні дітей, збереженні сімейних традицій, духовного потенціалу кожної родини. Це забезпечить захист стосунків “батьки-діти”, “чоловік-жінка”, “діти-діти”, “сім’я-суспільство” і стане основою підтримки молодої сім’ї у реалізації прав її членів у самій сім’ї, що дозволить їй самостійно та якісно виконувати свої функції у суспільстві, стати активним і дійсно самостійним соціальним інститутом, основним і природним осередком суспільства, джерелом демократії у державі.
 • Соціальна адаптації та соціалізації умовно засуджених та звільнених неповнолітніх та молоді.
 • Зменшення кількості сімей, які опинились у кризових ситуаціях шляхом своєчасного охоплення соціальною роботою сімей, які є потенційно неблагополучними.
 • Створення умов для набуття молодими людьми певних життєвих навичок, які б дозволили зберегти свою індивідуальність, сформувати здоровий та ефективний життєвий стиль.

 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

         Фінансове забезпечення Програми реалізується за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів,в межах наявних коштів.

 

VІ. ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ

 

         Виконавцями заходів щодо реалізації Програми та розпорядниками коштів виступає районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.