Соціальні послуги, які надають спеціалісти центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Кризи переживає кожна людина, кожна родина. Проте не всі можуть подолати її власними зусиллями. Криза означає дисбаланс, втрату рівноваги. Сім’я в кризовій ситуації – це сім’я, в якій склалися несприятливі економічні,соціальні, психологічні обставини, або виникла ситуація, яка заважає виконувати в повній мірі батьківські обов’язки з виховання своїх дітей або належним чином турбуватися про них. Якщо сім’я переживає кризу, яку не в змозі подолати самостійно на допомогу приходять соціальні працівники Служби соціальної підтримки сімей районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та надаються основні види соціальних послуг, а саме:

інформаційні-

 •    надання клієнтам інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації
 •    поширення серед населення просвітницьких та культурно-освітніх знань
 •    поширення об’єктивної інформації про споживчі можливості та види соціальних послуг з метою створення попиту на них
 •    формування певних уявлень, ставлення у суспільстві до тих чи інших соціальних проблем 

юридичні-

 •    надання консультаційних послуг клієнту з питань чинного законодавства
 •    здійснення захисту прав та інтересів клієнта
 •    сприяння у застосуванні державного примусу і реалізації юридичної відповідальності щодо осіб, які вдаються до прямих чи опосередкованих протиправних дій щодо клієнтів

психологічні-

 •   надання консультаційних послуг клієнту з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем 
 •   застосування психодіагностики, що спрямована на вивчення соціально-психічних характеристик особистості та групи
 •   проведення терапевтичних сеансів з метою психокорекції або психологічної реабілітації людини
 •   надання методичних порад батькам(або особам, що їх замінюють)

соціально – педагогічні-

 •   виявлення інтересів і потреб людини у різних видах діяльності, (дозвіллі,спортивно-оздоровчій,технічній та художній творчості, туризму тощо),
 •   залучення до роботи з людьми різноманітних закладів, товариств, зацікавлених осіб.

соціально – медичні-

 •    заходи, спрямовані на запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів у окремих індивідуумів та в «групах ризику»,
 •    заходи спрямовані на збереження,підтримку і захист нормального рівня життя і здоров’я людей,
 •    заходи, спрямовані на сприяння людям у досягненні поставлених цілей і розкритті внутрішнього потенціалу (включаючи наприклад, профілактику девіантності, формування здорового способу життя, викорінення джерел стресу і в самій людині, і в зовнішньому середовищі, створення умов для надбання клієнтом досвіду розв’язання потенційно-існуючих проблем).

соціально – економічні-

 •    задоволення матеріальних інтересів та потреб малозабезпечених верств населення, що реалізується у формі надання натуральної та грошової допомоги
 •    встановлення пільг
 •    надання допомоги у вигляді одноразових компенсацій
 •    здійснення соціально-побутового патронажу з метою покращення житлових умов клієнтів
 •    забезпечення нормального побуту клієнтів

Всі інформаційні та консультаційні послуги надаються кваліфікованими спеціалістами безкоштовно на умовах конфіденційності

Центр у процесі виконання покладених на нього завдань:

 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами
 • сприяє дитячим і молодіжним організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів
 • залучає благодійні фонди, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності до розв'язання актуальних соціальних проблем дітей, молоді та сімей
 • здійснює заходи щодо поширення в районі соціальної рекламної інформації про здоровий спосіб життя, профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, види соціальних послуг, що надаються Центром
 • сприяє добровільній, доброчинній, соціально корисній діяльності дітей та молоді

Спеціалістами центру ведеться індивідуальна робота з кожною сім’єю.

Вирішення соціальних проблем через надання соціальних послуг є складною справою, яка вимагає наявності значних людських ресурсів , тривалого часу, плідних технологій та бажання клієнта. Прогрес має позитивний результат лише тоді, коли він здійснюється крок за кроком, шляхом поступових змін на краще.

Фахівці центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

Соціальні працівники, психологи, юристи – завжди готові: вислухати, підтримати, допомогти!