СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

«Пізнай свій край… себе, Свій РІД, свій народ, свою землю – і ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, із тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки. І також будеш ти».

Г. Сковорода

 

В існуючих нині в Україні соціально-економічних умовах значна кількість українських сімей потребує соціального захисту і допомоги, які тією чи іншою мірою надаються державними та громадськими організаціями й базуються на відповідній нормативно-правовій базі. Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів діяльності Біляївського Районного Центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді.

Основне завдання фахівця із соціальної роботи – бути помічником для кожної родини, яка потребує допомоги. Соціальний фахівець - це в жодному разі не інспектор, який перевіряє соціальний стан сім’ї. Це скоріше друг, який доступними йому методами допоможе подолати кризу в сім’ї, зберегти затишок і тепло родинного вогнища.

Якщо Вам потрібна наша допомога, ми залюбки вислухаємо Вас,  і разом подолаємо труднощі з якими Ви зіткнулися. Можливо, Ви відчуваєте себе самотнім, чи немає поруч людини, яка вислухає та підтримає. Разом з проблемами впоратися набагато легше

Сім’ям до Уваги!

Сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно:

¾   сім’ї, де є проблема сирітства (сім’ї опікунів/піклувальників);

¾   сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування (ризик вилучення дитини із сім’ї);

¾   жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини;

¾   сім’ї,  в яких діти знаходяться в інтернатних закладах (крім дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які виховуються в спеціальних та санаторних інтернат них закладах);

¾   неповні сім’ї (мати-одиночка, один батько виховує дитину,

неповнолітні матері);

¾   сім’ї, де є конфлікти між членами сім’ї (негативні взаємовідносини між

членами сім’ї, проблеми виховання дітей, бездоглядність дітей тощо);

¾   сім’ї, в яких діти скоїли правопорушення ті діти, які стоять на

внутрішкільному обліку;

¾   сім’ї, де є проблема безробіття одного з членів сім’ї, якщо він

зареєстрований в державній службі зайнятості, як такий, що потребує працевлаштування;

¾   сім’ї, в яких є загроза або виявленні факти насилля над одним із

членів сім’ї або жорстокого поводження над дітьми;

¾   сім’ї, де один із членів сім’ї перебуває в місцях позбавлення волі або

повернувся з них;

¾   сім’ї, де існує проблема зі здоров’ям (алкогольна, наркотична

залежність, тубінфікування, ВІЛ-інфекція, інвалідність);

¾   особи та сім’ї з дітьми, які потребують соціальних виплат, пільг.

 

Шановні громадяни!

Якщо ви або члени сім’ї, маєте проблеми стосовно відсутності роботи, виховання дітей, конфліктних стосунків з членами родини, здоров’я, малозабезпеченості звертайтеся до Біляївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.

Спеціалісти нашого Центру чекатимуть на Вас. 

Для отримання інформації або консультації просимо Вас звертатися до центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді за адресою: м. Біляївка, вул.. Миру, б.10; телефон для довідок 0485221965