Звіт про роботу центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за І півріччя 2019 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Робота районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямована на надання соціальних послуг незахищеним верствам населення та на забезпечення соціально-педагогічного, психологічного, соціально-медичного, юридичного, інформаційного індивідуального та групового консультування сімей, молоді та дітей. Працівниками Центру проводиться робота направлена на попередження та вирішення проблем сімей та осіб, що опинились в складних життєвих обставинах на території Біляївського району.

 

Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Протягом І півріччя 2019 року в районі успішно функціонує 7 прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей. (За відповідний період 2018 року 5 сімей/7 дітей) Всі прийомні сім'ї знаходяться під соціальним супроводом. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить постійну роботу з прийомними сім’ями, спрямовану на захист прав та інтересів прийомних дітей.

Також в районі І кварталу 2019 року успішно функціонує ДБСТ (дитячий будинок сімейного типу), створений на базі прийомної родини, в якому виховуються 11 дітей, 7 з яких прийомні. (За відповідний період 2018 року 1 ДБСТ/10 дітей, 7 з яких прийомні).

З прийомними сім’ями постійно обговорюються нагальні питання та проблеми, що стосуються кожної родини, де зростають діти:

-       запобігання насилля над дитиною та своєчасне виявлення і попередження схильності до вчинення суїциду;

-       запобігання вчинення правопорушень дітьми;

-       дотримання правил безпечного поводження в період канікул, тощо.

Крім того, прийомні батьки отримують консультації щодо порядку нарахування субсидій та цільового використання коштів на утримання дітей, які призначає управління соціального захисту населення.

Протягом І  півріччя 2019 року проводилася масштабна роз’яснювальна робота стосовно реалізації всіх форм сімейного виховання дітей, в ході якої було зареєстровано 4 родини кандидатів у прийомні батьки. З них 3 кандидати у прийомні батьки пройшли відповідне навчання. (За відповідний період 2018 року було зареєстровано 2 родини кандидатів, 1 з яких пройшла навчання).

Також, за результатами проведеної роботи щодо створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя до районного Центру звернулось 6 кандидатів у патронатні вихователі. Кандидатам у патронатні вихователі було роз’яснено механізм створення та організації діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в такій сім’ї, надано перелік документів для розгляду та первинного обліку, як кандидатів у патронатні вихователі. Відповідно до діючого законодавства 4 родини кандидатів у патронатні вихователі не відповідають заявленим критеріям відбору. Дві родини наразі збирають відповідний пакет документів.

 

Соціальна робота з особами з числа переселенців із зони АТО

 

Спеціалісти Центру надають спектр соціальних послуг та проводять консультації щодо соціальної допомоги внутрішньо переміщеним сім’ям/особам, інформують про суб’єктів, що працюють з даною категорією. Протягом І півріччя 2019 року за допомогою до ЦСССДМ звернулась 1 родина зазначеної категорії, в якій виховується 2 дітей. (За відповідний період 2018 року 9 сімей/20 дітей).

 

Соціальна робота з ветеранами та учасниками АТО

 

Протягом звітного періоду спеціалістами Центру було надано 8 соціальних послуг 2 родинам учасників АТО. (За відповідний період 2018 року 3 родинам). З учасниками АТО проводиться робота стосовно реалізації прав на правову допомогу та соціальні гарантії учасників АТО, розглядається ряд нагальних проблем, з якими постійно стикаються ветерани та учасники антитерористичної операції. Учасників детально інформують щодо отримання пільг, медикаментів, юридичних послуг, земельних ділянок, а також можливості отримати допомогу із діючих програм району.

 

Соціальна робота з жінками, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини

 

В Центрі функціонує спеціалізоване формування Консультативний пункт при пологовому будинку КЗ «Біляївська ЦРЛ». Протягом звітного періоду спеціалістами Центру була проведена робота з жінками, направлена на недопущення відмови від новонародженої дитини. Відповідною роботою було охоплено 8 жінок, яким було надано 32 соціальні послуги. За звітний період поточного року жодна жінка не відмовилась від новонародженої дитини. (За відповідний період 2018 року 5 жінок/20 соціальних послуг, та 1 відмова від новонародженої дитини).

 

Соціальна робота з неповнолітніми та молоддю, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково

 

У І півріччі 2019 року:

10 особам засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі надано 42 індивідуальні соціальні послуги, проведено бесіди, щодо недопущення скоєння повторного злочину, щодо безпечного способу життя, щодо профілактики інфікування ВІЛ/СНІД, тощо. (За відповідний період 2018 року 20 особам/83 соціальні послуги).

Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі до Центру не зверталися.

У ході проведеної роботи: направлено до закладів медичного обслуговування – 2 особи; відновлено зв’язки з близьким соціальним оточенням – 3 особи, працевлаштовано – 2 особи, ресоціалізовано – 1 особу, навчено навичкам безпечного способу життя, з метою запобігання інфікуванню ВІЛ/СНІДом та вірусними гепатитами – 5 осіб.

 

Соціальна робота з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

До Центру постійно звертаються особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, за звітний період 9 особам надано 27 соціальних послуг в межах компетенції. (За відповідний період 2018 року 16 особам/64 соціальні послуги).   Основною метою звернень осіб вищезазначеної категорії є забезпечення їх житлом або поліпшення житлово-побутових умов.

 

Діяльність мобільно-консультаційного пункту соціальної роботи

 

В рамках спеціалізованого формування Мобільний консультативний пункт соціальної роботи, діяльність якого спрямована на забезпечення соціально-педагогічного, психологічного, соціально-медичного, юридичного, інформаційного індивідуального та групового консультування дітей, молоді та членів їхніх сімей; проводить круглі столи, семінари для педагогів сільських шкіл, сільських та селищних рад щодо вирішення проблем у сільській місцевості; проведення бесід серед батьків щодо налагодження взаємостосунків у сім’ї, надання практичних порад щодо взаємовідносин з дітьми; проведення лекцій, бесід, тренінгів серед учнівської та студентської молоді.

Так, протягом звітного періоду спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 84 виїзди мобільно-консультаційного пункту в 21 населений пункт району, в ході роботи якого було здійснено 125 оцінок потреб сімей та осіб. (За відповідний період 2018 року 89 виїздів/95      оцінок потреб).

Крім того, соціальною роботою охоплено 14 одиноких матерів (їм надано 42 соціальні послуги). (За відповідний період 2018 року 22 одинокі матері/88 соціальних послуг).

Також проводилася робота з сім’ями, де є алкозалежні та наркозалежні члени сім’ї (67 родин, їм надано 319 соціальних послуг). (За відповідний період 2018 року 14 родин, їм надано 56 соціальних послуг).

Проводиться робота щодо недопущення соціального сирітства (51 родина, надано 208 соціальних послуг). (За відповідний період 2018 року 53 сім’ї, надано 212 соціальних послуг).

Проводиться перевірка витрат державної соціальної допомоги сім’ям, при народженні дитини (65 сімей, надано 228 соціальних послуг). (За відповідний період 2018 року 77 сімей/308 соціальних послуг).

Проводиться робота з сім’ями, в яких виховуються діти під опікою та піклуванням (11 сімей, надано 42 соціальні послуги). (За відповідний період 2018 року 13 сімей/52 соціальні послуги).

 

Робота мобільного консультаційного пункту

соціально-профілактична робота

 

За звітний період соціально – профілактичною роботою у вигляді групових 227 бесід, 12 консультації, 4 тренінги, та 19 лекцій. Було охоплено 3086 осіб, в тому числі 1522 дитини віком до 18 років. (За відповідний період 2018 року 3860 осіб/2554 дитини). В рамках роботи МКП обговорювались питання запобігання соціально небезпечних хвороб, запобігання їх наслідків формування навичок здорового способу життя, збереження сімейних цінностей в родині, покращення відносин між батьками та дітьми. Також особлива увага приділяється запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності, намірам та проявам домашнього насильства, обізнаності щодо ризику торгівлі людьми (працевлаштування за кордоном, неофіційне працевлаштування в Україні, потрапляння у сексуальне рабство та ін.), запобіганню суїцидальної поведінки, тощо.

 

Волонтерська діяльність

 

До соціальної роботи протягом звітного періоду залучились небайдужі громадяни, які переймаються долею незахищених верств населення (допомога одягом, взуттям, речами широкого вжитку, портфелі, канцтовари, подушки, ковдри тощо).

 

Розроблення та поширення соціальної реклами в рамках  фінансування районної програми «Крок назустріч»

 

У І півріччі 2019 року за районною програмою «Крок назустріч» було профінансовано видатки на суму 6500,00 гривень, пройшли по касовим та фактичним видаткам у сумі 5288,00, на виготовлення буклетів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед жителів Біляївського району:

 

Найменування буклету

Кількість    од.

 Вартість грн/од.

Сума

1

Насильство в родині

100

3,6

360,00

2

Всі форми сімейного виховання: Патронат

100

3,6

360,00

3

Що ми знаємо про СЖО

100

3,6

360,00

4

Бездоглядність, безпритульність та злочинність дітей

100

3,6

360,00

5

Прийомна (опікунська) сім’я – це для мене

100

3,6

360,00

6

Всі форми виховання: ДБСТ

100

3,6

360,00

7

Торгівля людьми

100

3,6

360,00

8

ВІЧ – СНІД та венеричні захворювання

100

3,6

360,00

 

Витрати на здійснення соціальних  інспектувань  в рамках Мобільно-консультативного пункту

20  виїздів

120,40

2408,00

 

 

 

Відповідно у І півріччі 2018 року за районною програмою «Крок назустріч» було профінансовано видатки на суму 15582 гривень, які пройшли по касовим та фактичним видаткам у повному обсязі, на виготовлення буклетів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед жителів Біляївського району:

 

Найменування буклету

Кількість    од.

 Вартість грн/од.

Сума

1

Насильство в родині

200

3,6

720,00

2

Всі форми сімейного виховання: Патронат

200

3,6

720,00

3

Всі форми сімейного виховання: Прийомна сім’я

200

3,6

720,00

4

Всі форми сімейного виховання: ДБСТ

200

3,6

720,00

5

Всі форми сімейного виховання: Патронат

200

3,6

720,00

6

Любіть Україну

200

3,6

720,00

7

Підтримка родини, яка опинилась в СЖО

200

3,6

720,00

8

Ні соціальному сирітству

200

3,6

720,00

9

Недопущення суїциду серед дітей

200

3,6

720,00

10

Про безпеку поводження дітей на зимових та літніх канікулах

200

3,6

720,00

11

Бездоглядність та безпритульність дітей

200

3,6

720,00

12

Відповідальне батьківство

200

3,6

720,00

13

Захворювання, що передаються статевим шляхом та загроза, що передують ранні статеві зв’язки

200

3,6

720,00

14

Туберкульоз

200

3,6

720,00

15

Витрати на здійснення соціальних  інспектувань  в рамках Мобільно-консультативного пункту

50  виїздів

110,04

5502,00

 

 

 

Співпраця зі структурними підрозділами

 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді приймає активну участь в заходах, які проводять структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи виконавчої влади, благодійні та волонтерські організації, районний військовий комісаріат, центральна районна лікарня, районний відділ національної поліції, сектор ювенальної превенції, міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції, державна міграційна служба, Біляївський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації», Причорноморське управління кіберполіції ГУНП України, тощо.