Пояснювальна записка по складанню бюджету Біляївського району на 2015 рік

   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

        по складанню бюджету Біляївського району на 2015 рік. 

                 

Прогнозні розрахунки доходної частини районного бюджету на 2015 рік.

 

Фінансовий ресурс районного бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня  2014 року № 26-VIII.

         Формування доходів місцевих бюджетів здійснено з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема: встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення та  районів –  60%.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

ü    фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);

ü    допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ü    винагорода за цивільно-правовими договорами.

За рахунок внесення змін до Податкового кодексу України передбачається отримати додаткові надходження через:

ü    збереження на 2015 рік діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму;

ü     запровадження прогресивної моделі оподаткування доходів фізичних осіб (15%, 20%, 25%) замість 17(20)%;

ü    підвищення ставки податку для пасивних доходів з 15% до 20%;

ü    оподаткування за ставкою 5% спадщини вартістю більше 1 млн. грн. (перший ступінь споріднення);

ü    зниження порогу для оподаткування пенсій з 10 тис. грн. на місяць
до 3 розмірів мінімальної заробітної плати.

 

Районний бюджет 2015 року сформовано з доходів загального та спеціального фондів.

 Обсяг загального  та спеціального фонду з урахуванням дотацій та субвенцій складає по районному бюджету в цілому 412 555,756 тис.грн., у тому числі власні надходження у сумі 52 354,820 тис.грн. ( додаток 1).

Обсяг загального фонду з урахуванням дотацій та субвенцій планується у розмірі 409 340,736  тис.грн.

Загальний обсяг власних доходів районного бюджету на 2015 рік  планується у сумі 49 139,8 тис.грн.

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 49 120,300 тис.грн. Плановий показник залишився на рівні фактичних надходжень минулого року у зв’язку з тим, що мінімальна заробітна плата не збільшується та не очікується відкриття нових підприємств та організацій , що не призведе до створення нових робочих місць.

Податок з доходів фізичних осіб включає в себе наступні надходження:

 • що сплачуються податковими агентами із доходів –                      38 760,300 тис.грн.;
 • з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 5 760,0 тис.грн.;
 • що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 3 000,0 тис.грн.;
 • що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування – 1 600,0 тис.грн.

 

 

 Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення плановий показник обчислений у сумі 17,0тис.грн., що залишився на рівні фактичних надходжень 2014 року.

 

         Частина чистого прибутку ( доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань обраховано у розмірі 2,5 тис.грн.

 

                       Міжбюджетні трансферти.

 

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.

При цьому, вирівнювання здійснюється лише за двома податками:

-                     податком на прибуток підприємств для обласних бюджетів;

-                     податком на доходи фізичних осіб для бюджетів міст, районів та обласних бюджетів.

 Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється.

Для обрахунку обсягів базової дотації на 2015 рік МФУ використовували дані щодо наявного населення станом на 01.01.2014, яке по Біляївському районі складає за даними Державної служби статистики України 93335 осіб та фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2013 рік (за даними Державної казначейської служби України - 45053,2 тис.грн.).

Таким чином, загальний обсяг базової дотації затверджено для району на 2015 рік становить  18037,0 тис. грн. 

         Субвенції із загального фонду:

У зв’язку  з доприйнятими змінами до Бюджетного кодексу України вперше надходять:

              -  освітня субвенція  – 122351,7 тис. грн.

              - медична субвенція  – 54 396,2 тис.грн.

               А також продовження надходжень:

      -  соціальних субвенцій  –      165 416,036  тис. грн., у  тому числі на:

 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам –  144 149,411тис.грн.
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 16 219,0тис.грн.
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – 1 737,11тис.грн.;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам   на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 688,735тис.грн.;
 • інша субвенція на утримання притулку для неповнолітніх «Надія» - 1072,8тис.грн.;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомними батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» -  548,98тис.грн.

 

Обсяг доходів спеціального фонду планується затвердити в розмірі  3 215,02тис.грн.

 

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва розраховано згідно інформацій від місцевих рад про кількість гектарів сільськогосподарських угідь, які на 2015р. планується вивести з користування. Очікується надходжень до районного бюджету у сумі                        37,5 тис.грн. В порівнянні з фактичними надходженнями 2014 року плановий показник зменшено на 67,9тис.грн.

 

            Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок районного бюджету входять до складу районного бюджету, розрахунки виконано в розрізі головних розпорядників коштів. Згідно постанови КМУ від 17.05.2002р. № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, плануються надходження  першої групи по платі за послуги, згідно зазначеної постанови КМУ, другої групи, до якої входять гранти, дарунки, благодійна допомога та кошти за дорученнями. Прогнозний обсяг власних  надходжень бюджетних установ на 2015 рік розраховано у сумі 3 177,52  тис.грн, у тому числі:

 • надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством прогнозні надходження становитимуть 2 909,1 тис.грн., у тому числі:

 -  ЦРЛ у сумі 1231,0 тис.грн., а саме: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1157,9тис.грн.; (зубопротезування – 120,0 тис.грн.; медичний огляд – 334,4 тис.грн.; комунальні послуги – 253,3тис.грн.; інтернатура – 450,2тис.грн.;);  плата за оренду – 61,5тис.грн.; кошти, що утримаються бюджетними установами від реалізації майна – 11,6тис.грн.

- районний центр первинної медико-санітарної допомоги  у сумі 1119,4 тис.грн., а саме:  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1087,6тис.грн. ( комунальні послуги – 1084,7 тис.грн.; інтернатура – 2,9тис.грн.;);  плата за оренду – 31,6тис.грн., кошти, що утримаються бюджетними установами від реалізації майна – 0,2тис.грн.

-  відділ освіти у сумі 308,3 тис.грн., а саме: плата за  оренду – 308,3 тис.грн.

 - відділ культури у сумі 197,8 тис.грн. плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме: батьківська плата музичної школи – 162,2 тис.грн., плата за  оренду приміщення студія «Ліра» – 0,6 тис.грн., комунальні послуги – 35,0 тис.грн.

- територіальний центр у сумі 40,0 тис.грн. -  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

- ДЮСШ  у сумі 12,7тис.грн. -  плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

 •  інші джерела власних надходжень бюджетних установ прогнозні надходження становитимуть 268,4 тис.грн., у тому числі:

- благодійні внески, гранти та дарунки  ( ЦРЛ – 231,6тис.грн., районний центр ПНСД – 1,0тис.грн.,  відділ освіти – 5,8 тис.грн., притулок «Надія» - 30,0 тис.грн.).

 

Прогнозні розрахунки видаткової частини районного бюджету на 2015 рік.

 

 Розрахунки показників обсягів видатків місцевих бюджетів здійснено відповідно до положень Конституції України , ст.88-89, 91 та 93 Бюджетного кодексу України .

 Видаткова частина місцевих бюджетів сформована з урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

     Видатки районного бюджету  на 2015 рік планується затвердити в сумі 419 809 240 грн., що  на  41 484 500 грн або  9,8  % більше ніж у 2014 році, у тому числі:

-         обсяг видатків загального фонду – 408 249 036  грн.,

-         обсяг видатків спеціального фонду –  11 560 204 грн.

    Обсяги видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ  визначені виходячи з :

-  розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1378 гривень;

        В цілому по установам районного підпорядкування планується видатки на заробітну плату з нарахуваннями  в  повному обсязі в сумі                              141 301,2  тис грн., що становить   35 % від загальної суми видатків.

         Видатки на медикаменти та продукти харчування  становлять 11532,9 тис.грн., або 2,9 % від загальної  суми видатків, що на 2396,1 тис.грн. більше, ніж у 2014 році.

          В проекті  районного бюджету на 2015 рік видатки на розрахунки за енергоносії, спожиті  бюджетними установами  районного рівня  повністю забезпечують потребу в асигнуваннях. Розрахунки витрат на енергоносії проведені виходячи з лімітів споживання бюджетними установами в 2014 році в натуральних показниках та тарифів , які діяли грудні 2014 року та ростом цін на 15 %. Так тариф по оплаті за електроенергію складає 1,7363грн за 1кВт/час, по оплаті за природний газ 8872,57 грн за 1000 куб.м. По тепловій енергії, водопостачанню, квартплаті розрахунки витрат проведені відповідно до діючих тарифів у грудні 2014 року органами місцевого самоврядування.

       Інші та поточні видатки, обраховані  в проекті  районного бюджету з урахуванням вимог законодавства та скориговані в першу чергу за рахунок скорочення не першочергових та непріоритетних видатків, оптимізації  мережі бюджетних установ та з урахуванням недопущення виникнення кредиторської заборгованості, забезпечують  потреби установ .

 

Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання районної ради на 2015 рік складає 1447,6 тис. грн., що більше у порівнянні з 2014 роком на  276,2 тис. грн. або на 23,6 відсотка.

        З метою підтримки комунальних підприємств планується передбачити кошти  на:

-   редакцію газети  „Південна Зоря”  в сумі 358,3 тис.грн. (на 5,5 тис.грн більше 2014 року);

-  утримання  КУ «Трудовий архів»  в сумі 160,6 тис.грн. , що на                    24,6 тис.грн  більше ніж у 2014 році.

 

На  утримання установ освіти планується 128 039,980 тис.грн, або на 16,4 % більше 2014 року, з них освітня субвенція на оплату поточних видатків загальноосвітніх навчальних закладів складає 122 224,0 тис. грн.       Видатки  на заробітну плату з нарахуваннями по закладам та установам освіти плануються у сумі 89 758,370 тис. грн. (в минулому році  86 676,900 тис.грн.), комунальні послуги та енергоносії – 16 694,130 тис.грн. (в минулому році  8332,1 тис.грн.),  продукти  харчування –  9995,5 тис. грн. ( у 2014 році   6639,5   тис. грн..).

На відрахування в 2015 році коштів профспілковим організаціям освіти заплановані видатки у сумі 120,0 тис. грн.

   На виплати одноразової  грошової допомоги  в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям - сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування заплановані кошти в сумі  127,7 тис. грн.

 

      На утримання дитячо – юнацької спортивної школи пропонується запланувати кошти в сумі 1847,750 тис. грн. ( на 27,6 тис. грн. більше ніж у минулому році), у тому числі заробітна плата  1177,220 тис. грн.,  енергоносії  - 495,540 тис. грн.

  На утримання закладів охорони здоров»я плануються видатки за рахунок медичної субвенції у сумі 54 396,200 тис. грн.   ( на 1387,3 тис.грн , або на 2,6% більше затверджених видатків у 2014 році), у тому числі на заробітну плату 39094,110 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – 7652,430 тис. грн.. Видатки на медикаменти розраховані виходячи з планової кількості ліжко днів для окремих категорій населення та плануються у сумі 1387,4 тис. грн..(1263,4 тис.грн в минулому році).;  продукти харчування обраховані у сумі 860,3 тис.  грн.(771,4 тис.грн в минулому році) відповідно до норм харчування на одного хворого в день, затвердженого Наказом МОЗ від 29.10.2013р. №931 та розрахунку вартості ліжко/дня по цінам, що діяли станом на 22.09.2014 року .

        На заходи в галузі охорони здоров’я  планується  864,180 тис грн., або на 463,720 тис.грн. менше фактичного виконання 2014 року. Кошти спрямувати  на  заходи з імунопрофілактики населення , боротьби із захворюванням на туберкульоз, профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу, на соціально –медичне забезпечення інвалідів і ветеранів ВВВ медикаментами та медичними препаратами , на розвиток донорства крові, на придбання безкоштовного дитячого харчування дітям віком від 0 до 2 років, на комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини , придбання медикаментів для пільгової категорії населення , на заходи по боротьбі із вірусним гепатитом  та профілактики сальмонельозу .

       На утримання  районних установ культури планується у 2015 році видатки в сумі 9 285,060 тис. грн., або на 588,8 тис. грн більше минулого року (темп росту 6,8 %). Кошти спрямувати на  заробітну плату з нарахуваннями в розмірі 7708,0 тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносії  планується направити  видатки в розмірі 888,2 тис.грн (на 464,0 тис. грн. більше минулого року ).

 

         На утримання територіального центру планується виділити кошти в сумі 1169,190 тис. грн., що на 64,5 тис.грн ( 1,1 %) більше минулорічних призначень, з них заробітна плата та нарахування складають 1142,290 тис.грн., енергоносії 17,9 тис.грн..

         На утримання центру соціальних служб для молоді  планується в бюджеті кошти в сумі 459,160 тис.грн в тому числі : заробітна плата та нарахування 427,980 тис.грн., енергоносії 22,4 тис.грн.

         На виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, що потребують сторонньої допомоги плануються видатки у обсязі 341,775 тис. грн..

         На  підтримку громадських організацій  планується  132,870 тис. грн.             ( на 25,8 тис. грн більше 2014 року) в тому числі :

-         ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) – 70,5 тис. грн.;

-         громадській організації ветеранів – 62,370 тис. грн.

 На районну програму «Милосердя в дії» запланувати видатки  в розмірі 476,730 тис.грн. ( на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення).

 

         На утримання фізкультурно - спортивного товариства „Колос” планується з районного бюджету виділити фінансову підтримку  в сумі   64,840 тис.грн.

 

       На Програму "Містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної системи Біляївського району"  планується виділити кошти у сумі 158,540 тис. грн. для завершення розробки схеми планування території Біляївського району.

       З метою забезпечення виконання необхідних обсягів робіт із землевпорядних питань заплановано кошти:

     - на проекти землеустрою, щодо встановлення прибережних захисних смуг   у сумі 37,5 тис. грн. ( за рахунок  спеціального фонду бюджету).

 

        Резервний фонд планується запланувати в розмірі   300,0 тис.грн.

 

        Бюджет розвитку районного бюджету планується у сумі 8345,184        тис. грн. ( додаток 10. 10.1 до проекту рішення).

        Планується залишити нерозподілений резерв у сумі 4310,000 тис. грн..

 

       Відповідно до  ст.93, 101, 103 Бюджетного Кодексу України, ст.64 п.г) Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)» затвердити розрахунковий обсяг видатків на сільські, селищні, міський будинки культури та клуби за формулою (додаток 4) та обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (додаток №4а ).

 

 

Начальник  фінансового управління

Біляївської райдержадміністрації                                                            М.В. Кара