Про виконання районного бюджету та бюджету Біляївського району за 1 півріччя 2015 року

Зведений бюджет за підсумками виконання І півріччя 2015 року за доходами загального та спеціального фондів з урахуванням дотацій та субвенцій з державного та обласного бюджету забезпечено на 107,7%. При планових показниках  269 900,7 тис.грн.  фактичне виконання становить  290 656,8 тис.грн.

Власні доходи забезпечено на 160,9 %. При планових показниках  45 144,8 тис.грн. фактичне виконання становить 72 619,9 тис.грн., що на 27 475,1 тис.грн. більше планових призначень.

Доходну частину бюджету загального фонду Біляївського району за січень-червень 2015 року загальним обсягом з урахуванням дотацій та  субвенцій з державного бюджету  виконано на 109,7%. При уточнених планових показниках 249 361,4 тис.грн. виконання становить 273 525,8 тис.грн., що на 24 164,4тис.грн. більше планового показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 58 333,6тис.грн. або на 27,1%.

 До спеціального фонду  районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за січень-червень 2015 року  надійшло 17 131,0 тис.грн. при плані 20 539,3 тис.грн., що на 3 408,3 тис.грн. менше  планових призначень та складає 83,4%.  Власні доходи спеціального фонду  при плані 3 367,3 тис.грн. фактично надійшло 5 467,9 тис.грн., що на 2 100,6 тис.грн. більше планових призначень. Відсоток виконання – 162,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на  2394,6 тис.грн. або на 78,0 %.

Доходну частину районного бюджету по загальному фонду за І півріччя 2015 року виконано з урахуванням міжбюджетних трансфертів на 101,0 %. При  плановому показнику 206 601,5 тис.грн. фактичне виконання становить 208 769,7 тис.грн., що на 2 168,2 тис.грн. більше планових призначень.

У тому числі надходження  власних  доходів загального фонду районного бюджету забезпечено на 114,2%. При плані 22 463,1 тис.грн. фактично виконано 25 662,1тис.грн., що на 3 199,0 тис.грн. більше планових призначень. В порівнянні з І півріччям 2014 року надходження збільшились на 7 668,0 тис.грн. Темп росту – 142,6 %.

            Офіційні трансферти при плані 207 583,9 тис.грн. фактичні надходження до загального фонду складають 206 373,8 тис.грн., що на 1 210,1 тис.грн. менше планових призначень. Відсоток виконання складає 99,4%, з них:

- базова дотація при плані 9 018,6 тис.грн. фактичне виконання 9 018,6тис.грн. Відсоток виконання становить 100,0%;

- інша додаткова дотація  при плані 145,0 тис.грн. отримана у повному обсязі;

- по 8 видам субвенцій при плані 198 420,3 тис.грн. фактичне виконання становить 197 210,2 тис.грн., що на 1 210,1 тис.грн. менше планового показника. Відсоток виконання складає 99,4%.

Із 23 адміністративно-територіальних одиниць району забезпечили виконання планових показників доходної частини бюджету всі місцеві бюджети крім Іллінської сільської ради – 94,2% ( сума невиконання 15,4тис.грн.), Кагарлицької сільської ради – 75,0% ( сума невиконання 65,0 тис.грн.), Майорівської сільської ради  - 96,1% ( сума невиконання 11,4тис.грн. за рахунок невиконання орендної плати за землю з фізичних осіб).

      Видаткову частину загального фонду  бюджету  району за І півріччя 2015 року, з урахуванням субвенції з державного бюджету, при плані  з урахуванням змін 268322,2 тис. грн  профінансовано  на 253714,1 тис. грн , що становить 94,6%,  в тому числі:  

-         районний бюджет – 98,1 %, або 211066,0 тис.грн.;

-         сільські бюджети  – 80,7 %, або 34432,3 тис. грн;

-         селищний  бюджет – 65,2 %, або 1755,8 тис.грн.;

-         міський бюджет – 81,8 %, або 6460,0 тис.грн.

       Фінансування бюджетних установ проводилося в межах  одержаних доходів,  в   першу чергу   на    виплату   заробітної    плати,    на придбання медикаментів, продуктів харчування, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та трансферти місцевим бюджетам.

        Питома вага захищених статей в загальному обсязі  видатків без урахування трансфертів складає 81 %, що становить 96670,6 тис.грн, в тому числі видатки на захищені статті районного бюджету – 72739,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на захищені статті спрямовано на 2205,5 тис. грн менше. Заборгованості по захищеним статям  станом на 1.07.2014 року відсутні.