Довідка про хід виконання і наповнення місцевих бюджетів району у тому числі від основних бюджетоутворюючих податків за 4 місяця 2014 року та факторів, що впливають на їх формування

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

 

Довідка

           про хід виконання і наповнення місцевих бюджетів району у тому числі від основних бюджетоутворюючих податків за 4 місяця 2014 року та факторів, що впливають на їх формування.

 

Виконання власних доходів загального фонду станом за січень- квітень 2014 року складає 100,5%. При уточненому плані 23 922,6 тис.грн. фактичні надходження становлять 24 032,9тис.грн., що на 110,3тис.грн. більше планових призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 430,5тис.грн. або на 1,8%.

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів (кошик1) виконано на 97,7%. При плані 17 388,2 тис.грн. фактично виконано 16 986,6 тис.грн., що на 401,6 тис.грн. менше планових призначень та на  80,7  тис.грн. більше порівняно з минулим роком. Темп росту складає  100,5%.

Основним джерелом наповнення доходів І кошику є  податок з доходів фізичних осіб, питома вага фактичних надходжень якого у зведеному бюджеті району складає 70,2%. При плані 17 262,7 тис.грн. фактично надійшло 16 878,5 тис.грн. Виконання становить 97,8%, що на 384,2 тис.грн. менше планових призначень та на 44,7 тис. грн. більше аналогічного періоду 2013 року. Темп росту склав 100,3%.

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів (кошик2) виконано на 86,1 %. При плані 6 534,4 тис.грн. фактично виконано  7 046,3тис.грн., що на 511,9 тис.грн. більше планових призначень та менше на  511,3 тис.грн. відповідного періоду минулого року (за рахунок зменшення надходжень по платі за землю та надходжень за розміщення тимчасово вільних коштів в установах банків, інші надходження).

Основним джерелом наповнення доходів ІІ кошику є плата за землю питома вага фактичних надходжень якого у зведеному бюджеті району складає 23,0%. При плані 5356,5 тис.грн. фактичне виконання становить 5539,1 тис.грн., що на 182,7 тис.грн. більше планових призначень. Виконання становить 103,4%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на  308,6тис.грн. або на 5,3% .

Станом на 01.05.2014 року із 23 адміністративно-територіальних одиниць району не забезпечили виконання планових показників доходної частини бюджету 12 місцевих бюджетів.

      З 24-х джерел надходжень не забезпечено виконання планових призначень по 6 видам податків:

  • податок з доходів фізичних осіб ( невиконання 384,2тис.грн. або на 2,2%);
  • туристичний збір (невиконання 0,8тис.грн. або на 24,0%);
  • частина чистого прибутку господарських організацій (невиконання 1,8тис.грн. або на 35,9%);
  • державне мито ( невиконання 17,4тис.грн. або на 13,8%);
  • плата за надані в оренду водні об’єкти ( невиконання 4,2тис.грн. або на 11,4%);
  • адміністративні штрафи ( невиконання 0,7тис.грн. або на 19,6%).

 

                                   Спеціальний  фонд

 

За січень-квітень 2014 року доходи спеціального фонду без урахування власних надходжень бюджетних установ виконано на 100,0%. При планових призначеннях 4 568,8тис.грн. фактично виконано 4 570,1тис.грн., що на  1,3тис.грн. більше планових показників.   

Єдиний податок при планових показниках 4 223,8 тис.грн. фактично становить 4 344,9 тис.грн., що на 121,1 тис.грн. більше запланованого показника. Відсоток виконання складає 102,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 218,4тис.грн. або на 5,3%.

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                                                  М.В.Кара