Окремий президентський полк ім. гетьмана Богдана Хмельницького (м.Київ) Запрошує на військову службу за контрактом

          На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

-          громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову середню освіту і не проходили строкової військової служби;

-          військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

-          стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

-          загальноосвітній рівень;

-          мотивація до військової служби;

-          рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

-          відсутність судимостей;

-          фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

          Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 10 000 грн.

          Вакансії:

-          Головний сержант взводу 

-          Командир відділення

-          Навідник

-          Кулеметник

-          Гранатометник

-          Водій

-          Стрілець

         Строки служби за контрактом:

-          6 місяців – для осіб, які відслужили не менше 11 місяців за призовом під час мобілізації, на особливий період або за строковою службою та особи, які були звільнені з військової служби під час особливого періоду.

-          3 роки – для осіб рядового складу.

-          3 – 5 років – для осіб сержантського і старшинського складу.

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом:

-          Отримання житла за рахунок держави.

-          Речове забезпечення у відповідності до норм забезпечення.

-          Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

-          Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби.

-          Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

-          Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово – медичних закладах охорони здоров’я.

-          Право на санаторно – курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

-          Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

-          Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

-          Матеріальна допомога для вирішення соціально – побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів).

-          Після укладання першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова допомога від 14 000 до 17 000 грн.

 

За детальною інформацією звертатись до Біляївського центру комплектування та соціальної підтримки.

м. Біляївка вул..Костіна 52

тел.:(04852) 2-18-75