Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" в Біляївській районній державній адміністрації за 2013 рік

1. Аналіз заходів щодо запобігання та протидії корупції, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.11.2012 

№ 1276/А-2012 "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на
2013-2015 роки".

Визначено відповідального за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням та відповідального за організацію роботи з питань запобігання проявам корупції в райдержадміністрації (розпорядження районної державної адміністрації від 17 грудня 2012 року № 1146/2012).

План заходів щодо запобігання корупції в районній державній адміністрації на 2013 рік затверджено розпорядженням районної державної адміністрації від 19 листопада 2012 року № 988/2012.

2. Аналіз стану виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у сфері діяльності органу влади.

2.1. Заходи, спрямовані на запобігання проявам корупції (Розділ ІІ Закону), та дотримання спеціальних обмежень щодо державних службовців, спрямованих на попередження корупції (стаття 4 Закону).

Проведено 7 семінарів, навчань з питань запобігання корупції в райдержадміністрації.

1 липня 2013 року на апаратній нараді райдержадміністрації розглянуто питання про виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 «Про заходи запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки».

13 серпня 2013 року на семінарі з працівниками виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування розглянуто питання про внесення змін в Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Проводиться попередження осіб, які претендують на зайняття посад  державних службовців, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.

З метою виявлення корупційних правопорушень проводиться:

На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» проводяться заходи щодо дотримання вимог зазначеного Указу.

В травні 2013 року за інформацією Головного управління юстиції в Одеської області виявлено факт надання недостовірних відомостей Таранюком А.М., який претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до п.15 зазначеного Порядку інформацію направлено до Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області.

Контроль заборони одержання райдержадміністрацією від фізичних та юридичних осіб безоплатних послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України. (ст. 8 Закону).

Контроль щодо дотримання вимог обмеження роботи близьких осіб.
(ст. 9 Закону).

Контроль будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. До державних службовців доведено про необхідність повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів
(ст. 14 Закону).

2.2. Заходи щодо дотримання вимог фінансового контролю (стаття 12 Закону)

В 2013 році в трудових відносинах з районною державною адміністрацією перебувало 138 державних службовців. Подали за декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік 138 державних службовців.

Звільнилися з державної служби 8 осіб, з них подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями 7 осіб, не подав декларацію – 1 (заступник голови райдержадміністрації Карбатовський Р.С.).

8 квітня 2013 року на апаратній нараді райдержадміністрації розглянуто питання про результати декларування доходів серед державних службовців за 2012 рік.

2.3. Інформація про відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією.

Установлених законом випадків, що передбачають здійснення заходів районною державною адміністрацією щодо припинення корупційних правопорушень за період дії Закону за звітний період не було, а саме:

Повідомлень осіб, які претендують на посаду в райдержадміністрації, про працюючих близьких їм осіб не було. (п. 2 ст. 9 Закону).

Випадків, коли державні службовці брали участь в роботі конкурсної комісії під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб не було (п.3 ст. 9 Закону).

Постанов про притягнення державних службовців райдержадміністрації, як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності не надходило (п.1 ст.22).

Інформації про складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення щодо державних службовців райдержадміністрації не надходило (п.1 ст.22).

3. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі.

3.1. Заходи, вжиті для усунення виявлених прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правової норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

На виконання плану заходів узагальнюється інформація правоохоронних та судових органів щодо державних службовців, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України "Про  державну  службу", "Про  засади запобігання і протидії корупції". Сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації щоквартально проводиться звірка з Біляївським районним судом щодо притягнення державних службовців до відповідальності за корупційні дії та інші правопорушення пов’язані з корупцією.

3.2. Заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців, які працюють в органі виконавчої влади.

Роботу організовано при проведенні апаратних нарад, навчанні державних службовців та осіб, зарахованих до кадрового резерву райдержадміністрації, з розглядом питань щодо дотримання норм чинного законодавства та запобігання порушень, пов'язаних з корупцією.

3.3. Заходи, вжиті до державних службовців, які вчинили порушення вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (інформація про осіб, яким відповідно до пунктів 2 і 7 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу» припинено державну службу.

Інформації про складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення щодо державних службовців райдержадміністрації не надходило (п.1 ст.22).

4. Заходи вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення  відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи.

В районній газеті «Південна зоря» систематично друкуються матеріали щодо роботи районної державної адміністрації, а саме: проведення виїзних приймалень голови райдержадміністрації, його заступників у виконкомах місцевих рад та висвітлення роботи структурних підрозділів райдержадміністрації.

На веб-сайті райдержадміністрації створено розділ "Запобігання проявам корупції" на якому розміщено інформацію: розпорядження Біляївської райдержадміністрації по запобіганню корупції, план заходів запобігання корупції на 2013 рік Біляївської райдержадміністрації, показники роботи Біляївської райдержадміністрації щодо запобігання корупції в 2012 році.

5. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Аналіз проведеної роботи з дотримання законодавства про запобігання і протидію корупції серед держслужбовців райдержадміністрації свідчить про достатній рівень її організації. В подальшому робота щодо профілактики корупційних діянь серед держслужбовців здійснюватиметься відповідно до вищезазначених нормативно-правових актів.