План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації на 2014 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

11.12.2013 № 610/РА-2013

 

План заходів

щодо запобігання та виявлення корупції

в районній державній адміністрації на 2014 рік

 

1. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства.

 

Щомісячно

Керівник апарату райдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

 

2. Розробити план заходів щодо запобігання та виявлення корупції
на 2015 рік.

 

До 20 грудня 2014 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

 

3. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави.

 

Постійно

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

4. Проводити навчання (круглі столи, семінари, лекції та ін.) з метою підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання вимог законодавства про державну службу.

 

Двічі на рік

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

5. Контролювати заборону одержання райдержадміністрацією від фізичних та юридичних осіб безоплатних послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

 

Постійно

Керівник апарату райдержадміністрації

 

6. Узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо державних службовців, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень.

 

Щомісячно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

 

 

7. Організувати своєчасне подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 

Постійно

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

8. Проводити аналіз практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Грудень 2014 року

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації

 

9. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на веб-сайті райдержадміністрації.

 

Постійно

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

10. Контролювати використання державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

 

Постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

 

11. Проводити заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів.

 

Постійно

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

12. Висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, опублікувати номери "телефонів довіри". Оновлювати антикорупційний розділ веб-сайту райдержадміністрації.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

 

__________________________________________