Розподіл обов’язків

     

 

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

04.10.2018                   м. Біляївка                    №  660/РА-2018 

 

 

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови Біляївської районної державної адміністрації

Відповідно до статей 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та керуючись пунктом 1.4. Регламенту Біляївської районної державної адміністрації від 17.03.2016 року № 143/РА-2016:

 

  1. Затвердити розподіл функціональних обов’язків між головою, першим заступником та заступником голови Біляївської районної державної адміністрації (додається).

 

         2. Затвердити порядок заміщення першого заступника та заступника голови Біляївської районної державної адміністрації у випадку їх відсутності (додається).

          3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за керівником апарату Біляївської районної державної адміністрації.

 

 

 

Голова районної
державної адміністрації                                                                         В.П.Самокиш

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

    від 04.10.2018 № 660/РА-2018

 

 

Розподіл функціональних обов’язків

між головою, першим заступником та заступником голови

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

   

Голова районної державної адміністрації очолює районну державну адміністрацію та здійснює керівництво її діяльністю відповідно до повноважень, визначених статтею 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, спрямовує її на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови Одеської обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня та завдань, покладених на районну державну адміністрацію:
        очолює районну державну адміністрацію та здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за  реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також за виконанням завдань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації;
        представляє районну державну адміністрацію у відносинах з територіальними підрозділами центральних органів державної виконавчої влади в районні, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
        на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України,  Кабінету Міністрів України, міністерств, розпоряджень та доручень голови Одеської обласної державної адміністрації та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно – правове регулювання власних і делегованих повноважень, у межах своїх повноважень видає розпорядження;

інформує та щорічно звітує перед головою Одеської обласної державної адміністрації про виконання районної державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне та інше становище на території Біляївського районну;
        формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, в межах затверджених бюджетів виступає розпорядником       коштів;
        спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;
        забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи;
        утворює для сприяння здійсненню повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії;
        проводить особистий прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо їхніх звернень;
        здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

Координує діяльність:

 

Біляївського відділення поліції Головного управління національної поліції в Одеській області;

Іллічівської місцевої прокуратури з обслуговування Біляївського району;
        військових установ, закладів, частин та підрозділів Збройних сил України, дислокованих на території району;

відділу прикордонної служби «Яськи» Білгород-Дністровського прикордонного загону;

Біляївського міськрайонного відділу пробації Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації;

голів виконавчих комітетів сільських, селищних рад, ОТГ;

Біляївського міськрайонного сектору головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області;
        сектору внутрішнього аудиту та антикорупційної діяльності Біляївської районної державної адміністрації;
        сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної та мобілізаційної роботи апарату Біляївської районної державної адміністрації;
       фінансового управління Біляївської районної державної адміністрації;
       головного спеціаліста з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Біляївської районної державної адміністрації;
       юридичного відділу апарату Біляївської районної державної адміністрації;
       відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Біляївської районної державної адміністрації.

 

 

 

Перший заступник голови, заступник голови
Біляївської районної державної адміністрації

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків перший заступник, заступник голови районної державної адміністрації:
         забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації та голови Одеської обласної державної адміністрації, основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у відповідних галузях;
        контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою  районної  державної  адміністрації з профільних питань;
        координують роботу підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління районної   державної адміністрації;

надають обов’язкові для виконання доручення структурним підрозділам районної державної адміністрації, а також органам місцевого самоврядування з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

залучають до розгляду питань підприємства, установи, організації;
         вносять на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції з питань, віднесених до    їх повноважень;
         беруть участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою районної державної адміністрації;
         взаємодіють з постійними комісіями районної ради, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

        візують проекти розпоряджень, доручень голови районної державної    адміністрації з                         профільних           питань;
        у встановленому порядку здійснюють особистий прийом громадян, розглядають звернення і дають доручення щодо їх розгляду;
        за дорученням голови районної державної адміністрації представляють інтереси районної державної адміністрації у відносинах з третіми особами;
         здійснюють інші функції, необхідні для належного виконання покладених обов’язків.

Перший заступник та заступник голови Біляївської районної державної адміністрації несуть відповідальність за виконання покладених обов’язків щодо забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації у відповідних галузях.

 

 Перший заступник голови
Біляївської районної державної адміністрації

        Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України повноважень районної державної адміністрації у галузях:

будівництва, містобудування та архітектури;
        житлово-комунального господарства;
        паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження;
        транспорту і зв’язку;
        надзвичайних ситуацій;
        природних ресурсів та охорони довкілля;
        соціально-економічного розвитку;
        агропромислового розвитку та охорони довкілля;
        сприяє розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної                                                               
        політики; 

        адміністративних послуг;
        побутового та торгівельного обслуговування;
        підвищення конкурентоспроможності території;
        використання та охорони земель.

Контролює роботу структурних підрозділів
        Біляївської районної державної адміністрації:

   Управління економічного розвитку та інвестиційної діяльності Біляївської районної державної адміністрації; ;
       Відділу містобудування та архітектури Біляївської районної державної адміністрації;
       Головного спеціаліста з питань цивільного захисту та надзвичайних      ситуацій Біляївської районної державної адміністрації;
       Відділу агропромислового розвитку та охорони довкілля Біляївської районної державної адміністрації;
       Відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації.

        Координує діяльність:

 

Біляївського відділення Роздільнянської об’єднаної державної  податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Одеській області;

Управління Державної казначейської служби в Біляївському районі Одеської області;

        Відділу у Біляївському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеської області;

Біляївського підрозділу Малиновського об’єднаного управління пенсійного          фонду України   у м.Одеса;
       Управління Держпродспоживслужби в Біляївському районі;
       Дністровського міжрайонного управління водного господарства;
       Відділу нагляду за дотриманням санітарного законодавства в Біляївському районі Головного Управління Держпродспоживслужби в Одеській області;

       Біляївського міськрайонного відділу державної виконавчої служби          Головного управління юстиції в Одеській області.


       Взаємодіє з:

 

Біляївським районним військовим комісаріатом;

Дністровським міжрайонним управлінням водного господарства;

Організаціями житлово-комунального господарства Біляївського району;

Біляївською дільницею Одеського міжрайонного управління експлуатації        газового господарства ПАТ «Одесагаз»;

Біляївським РЕМ АТ «Одесаобленерго»;

Біляївським лісництвом ДП « Одеського лісового господарства»;

Дачнянським лісництвом ДП «Одеського лісового господарства»;

сільськогосподарськими підприємствами;

головами сільських, селищних рад, ОТГ;

підприємствами транспортної сфери.

 

Заступник голови Біляївської районної державної адміністрації
(соціально-гуманітарні питання)

 

        Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України повноважень районної державної адміністрації у галузях:

соціального забезпечення та соціального захисту населення;

освіти;

культури;

охорони здоров’я;

праці та зайнятості населення;

фізкультури і спорту;

материнства і дитинства;

сім’ї та молоді.

 

        Контролює роботу структурних підрозділів
Біляївської районної державної адміністрації:

Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації; 
      Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації;
      Відділу культури Біляївської районної державної адміністрації; 
      Сектору сім’ї, спорту та молодіжної політики Біляївської районної державної                      адміністрації;
      Служби у справах дітей Біляївської районної державної адміністрації.
    

       Координує діяльність:

Біляївського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду    соціального страхування України в Одеській області;

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біляївської районної державної адміністрації;

       Районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Біляївської районної державної адміністрації.

 

Взаємодіє з:

 

Біляївським відділенням Фонду соціального страхування України;

Біляївською районною філією Одеського обласного центру зайнятості;

благодійними фондами з вирішення соціальних питань;

районною організацією ветеранів та учасників бойових дій;

закладами освіти;

закладами охорони здоров’я;

закладами культури;

головами сільських, селищних рад, ОТГ;

спортивними закладами.

                      ________________________________________

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

    від  04.10.2018 № 660/РА-2018

 

ПОРЯДОК
 заміщення першого заступника та
заступника голови Біляївської районної державної адміністрації

На період відсутності першого заступника та заступника голови Біляївської районної державної адміністрації їх функціональні обов’язки виконують:

Першого заступника голови
райдержадміністрації

Заступник голови
райдержадміністрації

Заступника голови
райдержадміністрації

Перший заступник голови
райдержадміністрації

 

                      ________________________________________