Підсумки роботи за 2017 рік. Прогнозні тенденції розвитку на 2018 рік (основні цілі та пріоритети)

Інформація про підсумки роботи

Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації за 2017 рік в порівняні з

 аналогічним періодом 2016 року

 

У відповідності до вимог Закону України „Про адміністративні послуги”, з метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню Біляївського району, у т.ч. суб`єктам господарювання, розпорядженням районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області» від 01.08.2014 року № 325/РА-2014, зареєстровано у Біляївському міськрайонному управлінні юстиції в Одеській області
від 6 серпня 2014 року №6/248, утворено Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації (далі – Центр).

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про Центр.

Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Центр, приймає документи дозвільного характеру, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В Центрі створено належні умови для прийому громадян та роботи наступних районних служб:

1)                Управління Держгеокадастру у Біляївському районі Одеської області (у зв’язку з ліквідацією,  Управління  перейменовано – Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі;

2)                Біляївський РВ ГУ ДМС України в Одеській області (Міграційна служба);

3)                Біляївське районне управління Держсанепідемслужби в Одеській області та Управління ветеринарної медицини у Біляївському районі (з 04.03.2016 року реорганізовано шляхом приєднання Управління Держпродспоживслужби в Біляївському районі);

4)                Біляївський міськрайонний сектор ГУ ДСНС України в Одеській області;

5)                Відділ містобудування та архітектури Біляївської районної державної адміністрації ( з 23.01.2017 року).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», районною державною адміністрацією визначено та затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (розпорядження районної державної адміністрації від 19.09.2014 року №419/РА-2014 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області»).

Загальна кількість адміністративних послуг: 56 (52-2016 рік), а саме:

 

№ з/п

Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб- підприємців

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою—підприємцем за її рішенням

9

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно;

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрація громадського об'єднання

12

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських  об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського  об'єднання

15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання

16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських  об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21

Визначення недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

23

Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-і 45-річного віку

27

Реєстрація місця проживання особи

28

Зняття з реєстрації місця проживання особи

29

Реєстрація місця перебування особи

30

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31

Реєстрація декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

32

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

33

Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з Державного земельного кадастру

34

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

35

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачою витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) пр. землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачою витягу

37

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачою витягу

38

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у користуванні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачою витягу

39

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачою витягу

40

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у користуванні земель; земельну ділянку.

 

2) довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювання з кадастрової картки (плану) та іншої картографічної документації

41

Видача довідки про:

 

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

 

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення  (використання)

 

42

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

43

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

45

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

46

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

47

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів

48

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

49

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

50

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

51

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

52

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

53

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

54

Надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

55

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

56

Надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.01.2017 року № 24/РА-2017 «Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.09.2014 року № 419/РА-2014 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області, у новій редакції»  внесені доповнення в перелік (введено 4 послуги через відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації).

 

Станом на 30 грудня 2017 року загальна кількість звернень до Центру в порівнянні з поточним періодом минулого року складає: 14941 (15109 – 2016 рік) фізичних та юридичних осіб, з яких: 10705 (115391) документів розглянуто позитивно (отримали адміністративну послугу, в тому числі документи дозвільного характеру), відмовлено – 2084 (1565) документи, решта – в роботі (2152).

З них по адміністративним послугам:

 Державна міграційна служба у Біляївському районі: вклеювання фото по досягненню 25,- 45 років –  2701 (2148), із них: позитивно – 2671, відмова –30, решта – роботі.

Згідно вимог вищезазначеного Закону внесені зміни і доповнення до КУпАП та уповноважено адміністраторів ЦНАПу розглядати справи про адміністративні порушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу (про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження в Центрі надання адміністративних послуг) та складати протоколи про зазначені адміністративні правопорушення.

Так, станом на 30.12.2017 року адміністраторами ЦНАПу складено
на громадян, які порушили паспортний режим 1385 (1569) протоколів про адміністративні порушення та 1385 (1569) постанов.

Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі:

 - проведення державної реєстрації земельної ділянки – 3923 (3146), із них: позитивно – 2453, відмова -1394, решта – в роботі. Причини відмови – площа співпадає на 100%, перетин ділянок, невірно сформований обмінний файл, відсутнє викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, відкликаний сертифікат підписувача (закінчилась ліцензія проектної організації), не виправлені наявні зауваження щодо валідності електронного документу;

- надання довідки Форми 6 ЗЕМ – 858 (888), із них: позитивно - 775, відмова - 78, решта – в робот; причини відмови: помилка обробки повідомлення з ЕЦП, відкликаний сертифікат підписувача (закінчилась ліцензія проектної організації);

 - надання викопіювання – 312 (313) , із них: позитивно - 214, відмова – 73, решта – в роботі; причини відмови: відсутнє викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, відсутні земельні ділянки з зазначеним цільовим призначенням, що зареєстровано за державою;

- надання витягу з нормативно-грошової оцінки – 863 (1169), із них: позитивно – 817, відмова – 44, решта – в роботі; причини відмови: набуття чинності нових Методики та Порядку, змінено методичні підходи та встановлено процедуру проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також процедуру проведення нормативної грошової оцінки несільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення;

- надання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК) – 2548 (2751), із них: позитивно - 2474, відмова – 62, решта – в роботі, причини відмови: відсутній кадастровий номер земельної ділянки, відсутня технічна документація, накладка земельних ділянок тощо та інше;

- внесення змін з вини органу – 339 (290),

- виправлення технічної помилки – 149 (0),

- надання витягу з ДЗК (он-лайн) -  864 (870),

- надання витягу з  НГО (он-лайн) - 354 (231).

З метою надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та розгортання типового робочого місця стороннього користувача ДЗК із поширенням на нього Атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації автоматизованої системи ДЗК фахівцями відділу надання адміністративних послуг Олексюк О.М. та Кондратюк О.М. 24.03.2017 року проведено стажування у сфері земельних відносин у Головному управління Держгеокадастру в Одеській області. 09.08.2017 року розпорядженням райдержадміністрації «Про визначення осіб, на яких покладаються обов’язки адміністратора безпеки та користувача функціонального програмного забезпечення державного земельного кадастру» визначено відповідні особи. 17.08.2017 року підготовлено заяву про надання доступу до відомостей державного земельного кадастру  (№ 01/03-08/1533). Того ж дня, пакет документів щодо надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру направлено до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (вих. № 01/03-19/1532).

12.09.2017 року надійшла відповідь щодо надання документів, що створюється шляхом внесення фактичних даних (електронна версія підготовлених документів, посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису). На даний час, робота триває.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації:

- надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки – 349, із них: позитивно – 303, відмова - 42, в роботі – 4, причини відмови: відсутні ескізні наміри забудови;

- надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність – 496, із них: позитивно – 389, відмова -100,  
7 – в роботі; причини відмови: перевищення площі забудов, відсутність викопіювання з містобудівної документації, земельна ділянка не передбачена генеральним планом населеного пункту тощо.

- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки -48, із них: позитивно – 26, відмова -11, 11 – в роботі; причини відмови: невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме – генерального плану населеного пункту;

- надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – 23, із них: позитивно -22, відмова -1.

    Державна архітектурно-будівельна інспекція в Одеській області  - видача декларації (повідомлення про початок будівельних робіт, декларація про початок будівельних робіт, внесення змін до них, декларація про готовність об’єкта до експлуатації) – 295 (286), із них: 153 – позитивно,
138 - відмова, решта – в роботі. Причини повернення документів - не зазначено та не заповнено в повній мірі дата видачі паспорта замовника будівництва, код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, категорію складності об’єкту будівництва, дату видачі державного акту, прізвище, ім’я, по-батькові та номер телефону генерального підрядника тощо.

   Видача документів дозвільного характеру: надійшло 17 (7) документів, із них: реєстрація декларації про відходи – 1 (позитивно), надання дозволу на спецводокористування – 4 (позитивно), надання дозволу на використання природних ресурсів – 4 (позитивно), надання експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження – 8 (позитивно).

Облік документів у відсотках на кожного адміністратора Центру від загальної кількості прийнятих документів – Олексюк О.М. – 20,56 (25,75)%, Кондратюк О.М. – 17,72 (17,86)%, Майструк Н.М.  – 26,52 (25,30)%, Біляновський М.В. – 23,28 (20,76)%.

Станом на 30.12.2017 року державними реєстраторами зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 276 (з 04.07.2016 року104),  припинено діяльність фізичної особи- підприємця  - 286 (233).

Внесено зміни з приводу зміни діяльності фізичної особи-підприємця – 127 (89). Всього проведено 689 дій.

Зареєстровано юридичних  осіб – 12 (14), ліквідовано юридичних осіб – 3 (0).          Внесені зміни до установчих документів юридичної особи, внесені зміни з приводу діяльності юридичної особи та змін керівника – 51 (182). Відмов – 1 (з причини технічного збою).  Всього  проведено 67 дій.

         Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом
24 годин в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань.

Звернень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: надійшло 544 (758) заяв, із них -  на державну реєстрацію права власності – 304 (473), іншого речового права (оренда) – 204 (357) заяви, внесення змін до державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 15, надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 7, реєстрація обтяження – 1, відкликання заяви – 1, знищення об’єкта нерухомого майна – 1, відмови – 11 (2),  причини відмови: право власності зареєстровано в Державному реєстрі прав, помилка у витягу державного земельного кадастру.

Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом 5 робочих днів в Єдиному державному реєстрі нерухомого майна.

Поштою надійшли від акредитованих суб’єктів державної реєстрації, державних та приватних нотаріусів, комунальних підприємств, державних реєстраторів інших органів державної реєстрації: 16320  (4235) документів, із них по нерухомості – 6900 (2535),  по юридичним особам –  3839 (687), по фізичним особам –  5581 (1013).

 Протягом року працівниками центру (адміністраторами) проведено щоденний прийом суб`єктів звернень, прийнято та реєстровано документів, видано адміністративних послуг, консультували з питань отримання адміністративних послуг, виконували іншу організаційну та роз`яснювальну роботу щодо створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечували відкритість та прозорість інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Моніторингом звернень показано, що більша їх частина пов`язана з оформленням документів для отримання адміністративної послуги від Головного Управління Держгеокадастру в Одеській області, відділу у Біляївському районі та Міграційної служби.

Щодо випадків порушення строків видачі адміністративних послуг: таких виявлено не було. В разі відсутності світла або перебоїв роботи «Програми», складно відповідні акти.

Центр щомісячно та щоквартально звітує Департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації про проведену роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг у Біляївському районі, на даний час, перейменовано – Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації. Також, в ОДА створено Відділ координації адміністративних послуг та інформатизації, на що центром також надаються відповідні інформації.

13.09.2017 року відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації № 804/А-2017 «Про упорядкування структури Одеської обласної державної адміністрації» зі змінами, відділом координації адміністративних послуг та інформатизації припинено свою діяльність шляхом приєднання до Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з 01 грудня 2017 року.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 09.11.2016 року № 794, Наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі «Про реорганізацію територіальних органів Держпродспоживслужби» від 22.11.2016 року № 436, управління Держпродспоживслужби в Біляївському районі Одеської області реорганізовано та видача експлуатаційних дозволів здійснюється Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області. Центр надання адміністративних послуг співпрацює з 18 грудня 2017 року на підставі інформаційних та технологічних карток, затверджених начальником Головного управління.

24.11.2017 року Біляївською об’єднаною територіальною громадою направлено Меморандум про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки з метою надання адміністративних послуг жителям Біляївської ОТГ. Зазначені документи повернуто на доопрацювання.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 782-р), постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання, фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, розпорядженням районної державної адміністрації від 11.12.2017 року
за № 1021/РА-2017 затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області, у новій редакції, яким передбачено надання 130 адміністративних послуг.

 На даний час, Центр працює у повному режимі відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України № 835-УІІІ від 26.11.2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Основна довідкова інформація висвітлюється на веб-сайті райдержадміністрації, районній газеті «Південна зоря», а також на інформаційних стендах.

Робота щодо реформування системи надання адміністративних послуг продовжується.

 

2. Прогнозні тенденції розвитку на 2018 рік

(основні цілі та пріоритети) 

 

Головна ціль – побудова ефективної системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та удосконалення існуючих процедур надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі. Створення зручних умов для діяльності громадян і суб`єктів господарської діяльності при отриманні адміністративних послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади.

 

Основні завдання на 2018 рік:

- забезпечити якісну та ефективну роботу Центру;

- забезпечення роботи щодо надання адміністративних послуг в режимі «Он-лайн»;

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб`єктів звернень;

- забезпечення інформування суб`єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг;

- забезпечення чіткого контролю за термінами виконання документів;

- забезпечення взаємодії між адміністративними органами-учасниками Центру щодо розгляду та вирішення справи;

- формування та ведення реєстру адміністративних послуг;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

- не допущення порушення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб;

- виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством;

 

Пріорітетним напрямком в процесі досягнення головної цілі буде вплив, в межах компетенції, на зменшення кількості відмов суб`єктами надання адміністративних послуг щодо отримання суб`єктами звернень адміністративних послуг, а також, вдосконалення використання нормативно-правового підґрунтя для функціонування Центру, шляхом побудови ефективної системи надання адміністративних послуг.

 

 Прогнозні тенденції розвитку на 2018 рік:

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

         - дотримання принципу організаційної єдності;

         - мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

         - оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

         - налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

 

 

 

 - мінімізація часу на очікування в черзі;

         - мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

         - можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

 

 

Начальник відділу надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації                                       О.М. Олексюк