Підсумки роботи за I квартал 2017 рік (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року)

Інформація про підсумки роботи

Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації за 1 квартал 2017 рік в порівняні з аналогічним періодом 2016 року

 

У відповідності до вимог Закону України „Про адміністративні послуги”, з метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню Біляївського району, у т.ч. суб`єктам господарювання, розпорядженням районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області» від 01.08.2014 року № 325/РА-2014, зареєстровано у Біляївському міськрайонному управлінні юстиції в Одеській області
від 6 серпня 2014 року №6/248, утворено Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації (далі – Центр).

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про Центр.

Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Центр, приймає документи дозвільного характеру, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В Центрі створено належні умови для прийому громадян та роботи наступних районних служб:

1)                Управління Держгеокадастру у Біляївському районі Одеської області (у зв’язку з ліквідацією,  Управління  перейменовано – Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі (процедура ліквідації триває));

2)                Біляївський РВ ГУ ДМС України в Одеській області (Міграційна служба);

3)                Реєстраційна служба Біляївського міськрайонного управління юстиції Одеської області (з 01.05.2016 року припинено свою діяльність шляхом ліквідації);

4)                Біляївське районне управління Держсанепідемслужби в Одеській області (з 04.03.2016 року реорганізовано шляхом приєднання Управління Держпродспоживслужби в Біляївському районі);

5)                Біляївський міськрайонний сектор ГУ ДСНС України в Одеській області;

6)                Управління ветеринарної медицини у Біляївському районі (з 04.03.2016 року реорганізовано шляхом приєднання Управління Держпродспоживслужби в Біляївському районі).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», районною державною адміністрацією визначено та затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (розпорядження районної державної адміністрації від 19.09.2014 року №419/РА-2014 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області»). Загальна кількість адміністративних послуг: 56, а саме:

 

№ з/п

Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб- підприємців

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою—підприємцем за її рішенням

9

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно;

інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрація громадського об'єднання

12

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання

13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських  об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського  об'єднання

15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання

16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських  об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

21

Визначення недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

23

Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-і 45-річного віку

27

Реєстрація місця проживання особи

28

Зняття з реєстрації місця проживання особи

29

Реєстрація місця перебування особи

30

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

31

Реєстрація декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

32

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

33

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

34

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

35

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) пр. землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

37

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

38

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у користуванні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

39

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

40

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у користуванні земель; земельну ділянку.

 

2) довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

3) викопіювань з кадастрової картки (плану) та іншої картографічної документації

41

Видача довідки про:

 

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

 

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення  (використання)

42

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

43

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

45

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

46

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

47

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів

48

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

49

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

50

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

51

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

52

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

53

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

54

Надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

55

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

56

Надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.01.2017 року № 24/РА-2017 «Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.09.2014 року № 419/РА-2014 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області, у новій редакції»  внесені доповнення в перелік (введено 4 послуги через відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації).

 

Станом на 1 квітня 2017 року загальна кількість звернень до Центру в порівнянні з поточним періодом минулого року складає: 3581 (4344 – 2016 рік) фізичних та юридичних осіб, з яких 2439 (3882) документів розглянуто позитивно (отримали адміністративну послугу, в тому числі документи дозвільного характеру), відмовлено – 392 документи (по причині: Міграційна служба – пошкоджено фотокартку, розірвано сторінки паспорту, непридатний для користування тощо; Управління Держгеокадастру – перетин ділянок, проблеми зчитування початкових даних, помилка обробки повідомлення, не виправлено зауваження в попередніх рішеннях, не відповідність електронного документа, не вірно сформований обмінний файл тощо;  Департамент Державної Архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області – не зазначено та не заповнено в повній мірі дата видачі паспорта замовника будівництва, код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, категорію складності об’єкту будівництва, дату видачі державного акту, прізвище, ім’я, по-батькові та номер телефону генерального підрядника тощо; Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації – перевищення площі забудови, відсутність викопіювання з містобудівної документації, земельна ділянка не передбачена генеральним планом тощо), решта – в роботі.

 З них по адміністративним послугам:

 Державна міграційна служба у Біляївському районі: вклеювання фото по досягненню 25,- 45 років – 563 (463).

Необхідно зазначити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», відповідно до якого з 4 квітня цього року повноваження з реєстрації місця проживання (тому числі, і зняття з реєстрації місця проживання, надання адресної довідки) фізичних осіб делегуються органам місцевого самоврядування. Але, щомісяця ЦНАП проводить моніторинг щодо роботи органів місцевого самоврядування по проведенню реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок про реєстрацію місця проживання, винесення попереджень та складення протоколів. Дана інформація щомісяця направляється до Департаменту «Агенство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації.

Згідно вимог вищезазначеного Закону внесені зміни і доповнення до КУпАП та уповноважено адміністраторів ЦНАПу розглядати справи про адміністративні порушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу (про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження в Центрі надання адміністративних послуг) та складати протоколи про зазначені адміністративні правопорушення.

Так, станом на 01.04.2017 року адміністраторами ЦНАПу складено
на громадян, які порушили паспортний режим 366 протоколів про адміністративні порушення та 366 постанов.

Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі - проведення державної реєстрації земельної ділянки – 625 (660), надання довідки Форми 6 ЗЕМ – 147 (356), надання викопіювання – 90 (29), надання витягу з нормативно-грошової оцінки – 317 (734), надання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК) – 698 (577), внесення змін з вини органу – 84 (17), надання витягу з ДЗК (он-лайн) -  193 (577), надання витягу з  НГО (он-лайн) - 98 (64).

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації: надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки - 36, надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність - 58 , надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки - 3, надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності - 3. Всього - 100, із них: позитивно – 82, відмова – 16, решта – в роботі.

 Державна архітектурно-будівельна інспекція в Одеській області  - видача декларації (повідомлення про початок будівельних робіт, декларація про початок будівельних робіт, внесення змін до них, декларація про готовність об’єкта до експлуатації) – 79 (462).

Видача документів дозвільного характеру: (надання дозволу на використання природних ресурсів -4, із них позитивно – 4; надання експлуатаційного дозволу – 1 (позитивно), реєстрація декларації про відходи – 1 (позитивно).

Облік документів у відсотках на кожного адміністратора Центру від загальної кількості прийнятих документів – Олексюк О.М. – 19,40 (23,75)%, Кондратюк О.М. – 18,03 (18,0)%, Майструк Н.М.  – 27,98 (24,79)%, Біляновський М.В. – 26,16 (18,39)%.

У зв’язку із провадженням реформи з децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації прав та бізнесу, та відповідно до вимог Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також норм розпорядження Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з 17.05.2016 року штатним розписом введено 2 посади державного реєстратора.

         Згідно Наказу Міністерства юстиції від 31.10.2016 року № 1410/29540 «Про врегулювання відносин з використання захищених носіїв особистих ключів», на даний час, вирішується питання щодо отримання захищеного носія типу електронний ключ «Алмаз-1» та/або електронний ключ
«Кристал-1».

Станом на 01.04.2017 року державними реєстраторами зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 129,  припинено діяльність фізичної особи- підприємця  - 244.

Внесено зміни з приводу зміни діяльності фізичної особи-підприємця – 55.

Зареєстровано юридичних  осіб – 4, частково припинено діяльність юридичної особи- 3.

         Внесені зміни до установчих документів юридичної особи, внесені зміни з приводу діяльності юридичної особи та змін керівника – 10.

         Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом
24 годин в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань.

Звернень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: надійшло 84 заяв, із них -  на державну реєстрацію права власності - 77,  іншого речового права (оренда) - 1 заява, відмови – 2 (помилка у державному акті громадянина; помилка у витягу з Державного земельного кадастру).

Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом 5 робочих днів в Єдиному державному реєстрі нерухомого майна.

Поштою надійшли від акредитованих суб’єктів державної реєстрації, державних та приватних нотаріусів, комунальних підприємств, державних реєстраторів інших органів державної реєстрації: 1424 документів, із них по нерухомості –  795, по юридичним особам –  213 , по фізичним особам – 416.

 Протягом року працівниками центру (адміністраторами) проведено щоденний прийом суб`єктів звернень, прийнято та реєстровано документів, видано адміністративних послуг, консультували з питань отримання адміністративних послуг, виконували іншу організаційну та роз`яснювальну роботу щодо створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечували відкритість та прозорість інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Моніторингом звернень показано, що більша їх частина пов`язана з оформленням документів для отримання адміністративної послуги від Управління Держгеокадастру у Біляївському районі та Міграційної служби.

Щодо випадків порушення строків видачі адміністративних послуг: таких виявлено не було. В разі відсутності світла або перебоїв роботи «Програми», складно відповідні акти.

Центр щомісячно та щоквартально звітує Департаменту «Агенство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації про проведену роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг у Біляївському районі.

На даний час, Центр працює у повному режимі відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України № 835-УІІІ від 26.11.2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Основна довідкова інформація висвітлюється на веб-сайті райдержадміністрації, районній газеті «Південна зоря», а також на інформаційних стендах.

Робота щодо реформування системи надання адміністративних послуг продовжується.

 

 

Начальник відділу надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації                                       О.М. Олексюк