Підсумки роботи за I квартал 2018 рік (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року)

Інформація про підсумки роботи

Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації за 1 квартал 2018 рік в порівняні з аналогічним періодом 2017 року

 

У відповідності до вимог Закону України „Про адміністративні послуги”, з метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню Біляївського району, у т.ч. суб`єктам господарювання, розпорядженням районної державної адміністрації «Про утворення центру надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області» від 01.08.2014 року № 325/РА-2014, зареєстровано у Біляївському міськрайонному управлінні юстиції в Одеській області від 6 серпня 2014 року №6/248, утворено Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації (далі – Центр).

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями та розпорядженнями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про Центр.

Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Центр, приймає документи дозвільного характеру, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В Центрі створено належні умови для прийому громадян та роботи наступних районних служб:

1)                Управління Держгеокадастру в Одеській області, відділ у Біляївському районі;

2)                Біляївський РВ ГУ ДМС України в Одеській області (Міграційна служба);

3)           Управління Держпродспоживслужби в Одеській області;

4)           Відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації (з 23.01.2017 року розпорядження райдержадміністрації
№ 24/РА-2017)
;

5)          Сектору у Одеській області Держводагенства України;

6)            Департамент Державної архітектурно- будівельної інспекції в Одеській області;

7)           Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (з 23.01.2018 року на підставі Меморандуму про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг).

8)                         Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 782-р), постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання, фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, розпорядженням районної державної адміністрації від 11.12.2017 року
за № 1021/РА-2017 затверджено Перелік адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Біляївській районній державній адміністрації Одеської області, у новій редакції, яким передбачено надання 130 адміністративних послуг (добавлено соціальні послуги). Але, на даний час, адміністративні послуги надаються «в старому режимі». Питання щодо розміщення спеціалістів УСЗН та надання соціальних послуг вирішується.

 

Станом на 1 квітня 2018 року загальна кількість звернень до Центру в порівнянні з поточним періодом минулого року складає: 3437 (3581 – 2017 рік) фізичних та юридичних осіб, з яких 2174 (2439) документів розглянуто позитивно (отримали адміністративну послугу, в тому числі документи дозвільного характеру), відмовлено – 345 (392) документи (по причині: Міграційна служба – пошкоджено фотокартку, розірвано сторінки паспорту, непридатний для користування тощо; Управління Держгеокадастру – перетин ділянок, проблеми зчитування початкових даних, помилка обробки повідомлення, не виправлено зауваження в попередніх рішеннях, не відповідність електронного документа, не вірно сформований обмінний файл тощо;  Департамент Державної Архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області – не зазначено та не заповнено в повній мірі дата видачі паспорта замовника будівництва, код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, категорію складності об’єкту будівництва, дату видачі державного акту, прізвище, ім’я, по-батькові та номер телефону генерального підрядника тощо; Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації – перевищення площі забудови, відсутність викопіювання з містобудівної документації, земельна ділянка не передбачена генеральним планом тощо), решта – в роботі.

 З них по адміністративним послугам:

 Державна міграційна служба у Біляївському районі: вклеювання фото по досягненню 25,- 45 років – 596 (563).

Необхідно зазначити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», відповідно до якого з 4 квітня цього року повноваження з реєстрації місця проживання (тому числі, і зняття з реєстрації місця проживання, надання адресної довідки) фізичних осіб делегуються органам місцевого самоврядування. Але, щомісяця ЦНАП проводить моніторинг щодо роботи органів місцевого самоврядування по проведенню реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, видача довідок про реєстрацію місця проживання, винесення попереджень та складення протоколів. Дана інформація щомісяця направляється до Департаменту «Агенство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації.

Згідно вимог вищезазначеного Закону внесені зміни і доповнення до КУпАП та уповноважено адміністраторів ЦНАПу розглядати справи про адміністративні порушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу (про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження в Центрі надання адміністративних послуг) та складати протоколи про зазначені адміністративні правопорушення.

Так, станом на 01.04.2018 року адміністраторами ЦНАПу складено
на громадян, які порушили паспортний режим 302 (366-2017 рік) протоколи про адміністративні порушення та 302 (366-2017 рік)  постанови.

Головне Управління Держгеокадастру в Одеській області, Відділ у Біляївському районі:

 - проведення державної реєстрації земельної ділянки – 1024 (660), із них: позитивно – 676, відмова -262, решта – в роботі. Причини відмови – площа співпадає на 100%, перетин ділянок, невірно сформований обмінний файл, відсутнє викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, відкликаний сертифікат підписувача (закінчилась ліцензія проектної організації), не виправлені наявні зауваження щодо валідності електронного документу;

- надання довідки Форми 6 ЗЕМ – 208 (147), із них: позитивно - 172, відмова - 18, решта – в робот; причини відмови: помилка обробки повідомлення з ЕЦП, відкликаний сертифікат підписувача (закінчилась ліцензія проектної організації);

 - надання викопіювання – 25 (90) , із них: позитивно - 15, відмова – 8, решта – в роботі; причини відмови: відсутнє викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, відсутні земельні ділянки з зазначеним цільовим призначенням, що зареєстровано за державою;

- надання витягу з нормативно-грошової оцінки – 197 (317), із них: позитивно – 194, відмова – 2, решта – в роботі; причини відмови: набуття чинності нових Методики та Порядку, змінено методичні підходи та встановлено процедуру проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також процедуру проведення нормативної грошової оцінки несільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення;

- надання витягу з Державного земельного кадастру (ДЗК) – 393 (6981), із них: позитивно - 512, відмова – 15, решта – в роботі, причини відмови: відсутній кадастровий номер земельної ділянки, відсутня технічна документація, накладка земельних ділянок тощо та інше;

- внесення змін з вини органу – 118(84),

- виправлення технічної помилки – 8 (0),

- надання витягу з ДЗК про державну реєстрацію земельної ділянки (он-лайн) -  110,

- надання витягу з ДЗК (он-лайн) -  229 (193),

- надання витягу з  НГО (он-лайн) - 173 (98).

З метою надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та розгортання типового робочого місця стороннього користувача ДЗК із поширенням на нього Атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації автоматизованої системи ДЗК фахівцями відділу надання адміністративних послуг Олексюк О.М. та Кондратюк О.М. 24.03.2017 року проведено стажування у сфері земельних відносин у Головному управління Держгеокадастру в Одеській області. 09.08.2017 року розпорядженням райдержадміністрації «Про визначення осіб, на яких покладаються обов’язки адміністратора безпеки та користувача функціонального програмного забезпечення державного земельного кадастру» визначено відповідні особи. 17.08.2017 року підготовлено заяву про надання доступу до відомостей державного земельного кадастру  (№ 01/03-08/1533). Того ж дня, пакет документів щодо надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру направлено до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (вих. № 01/03-19/1532).

12.09.2017 року надійшла відповідь щодо надання документів, що створюється шляхом внесення фактичних даних (електронна версія підготовлених документів, посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису). На даний час, робота триває.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації:

- надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки – 18 (36) із них: позитивно – 10, відмова - 4, в роботі – решта, причини відмови: відсутні ескізні наміри забудови;

- надання висновку до Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність – 122 (58) із них: позитивно – 104, відмова -16 
решта – в роботі; причини відмови: перевищення площі забудов, відсутність викопіювання з містобудівної документації, земельна ділянка не передбачена генеральним планом населеного пункту тощо.

- надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки -5 (3) із них: позитивно – 1, відмова -1, решта – в роботі; причини відмови: невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, а саме – генерального плану населеного пункту;

- надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – 4 (3), із них: позитивно -2, відмова -2.

Біляївська міська рада (Біляївська об’єднана територіальна громада): -  видача будівельного паспорту  - 7;

         -   надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 34, всі розглянуто позитивно.

- видачу рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності – 25 – всі в роботі, в зв’язку з плануванням засідання сесії на квітень поточного року;

        - Декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорту – 2, відмови - 2.

 

 

            Видача документів дозвільного характеру: надійшло 8 (6) документів, із них:

-    реєстрація декларації про відходи – 0,

-    надання дозволу на спецводокористування – 3, із них – 1 позитивно, 2 – в роботі;

-    надання дозволу на використання природних ресурсів – 0, надання експлуатаційного дозволу на виробництво та зберігання харчових продуктів тваринного походження – 5, із них: 3- позитивно, 2 - відмова.

Станом на 01.04.2018 року державними реєстраторами зареєстровано 128 дій: фізичних осіб-підприємців – 50 (129),  припинено діяльність фізичної особи- підприємця  - 76 (244). Внесено зміни з приводу зміни діяльності фізичної особи-підприємця – 32 (55). Відмов – 0 (0).

Зареєстровано юридичних  осіб – 2 (4), частково припинено діяльність юридичної особи- 0 (3).  Внесені зміни до установчих документів юридичної особи, внесені зміни з приводу діяльності юридичної особи та змін керівника – 9 (10); ліквідовано юридичних осіб – 2 (0). Відмов – 0 (0). Всього проведено 13 дій.

         Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом
24 годин в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань.

Звернень з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: надійшло 119 (84) заяв, із них -  на державну реєстрацію права власності – 90 (77),  іншого речового права (оренда) -  24 (1) заяви, відмови – 0 (2) (помилка у державному акті громадянина; помилка у витягу з Державного земельного кадастру), реєстрація обтяження – 3 (0), внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 2 (0).

Всі звернення опрацьовано своєчасно та зареєстровано протягом 5 робочих днів в Єдиному державному реєстрі нерухомого майна.

Поштою надійшли від акредитованих суб’єктів державної реєстрації, державних та приватних нотаріусів, комунальних підприємств, державних реєстраторів інших органів державної реєстрації:  2048 (1424) документів, із них по нерухомості – 992 (795), по юридичним особам –  412 (213) , по фізичним особам – 680 (416).

 Протягом року працівниками центру (адміністраторами) проведено щоденний прийом суб`єктів звернень, прийнято та реєстровано документів, видано адміністративних послуг, консультували з питань отримання адміністративних послуг, виконували іншу організаційну та роз`яснювальну роботу щодо створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечували відкритість та прозорість інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Моніторингом звернень показано, що більша їх частина пов`язана з оформленням документів для отримання адміністративної послуги від Управління Держгеокадастру у Біляївському районі та Міграційної служби.

Щодо випадків порушення строків видачі адміністративних послуг: таких виявлено не було. В разі відсутності світла або перебоїв роботи «Програми», складно відповідні акти.

Центр щомісячно та щоквартально звітує Департаменту «Агенство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації про проведену роботу щодо реформування системи надання адміністративних послуг у Біляївському районі.

На даний час, Центр працює у повному режимі відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України № 835-УІІІ від 26.11.2015 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з держаної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Основна довідкова інформація висвітлюється на веб-сайті райдержадміністрації, районній газеті «Південна зоря», а також на інформаційних стендах.

Робота щодо реформування системи надання адміністративних послуг продовжується.

 

 

Начальник відділу надання адміністративних

послуг районної державної адміністрації                                       О.М. Олексюк