Аналітична довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року

 

На виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування» (далі Указ №109/2008) проаналізовано стан роботи зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації за І квартал  2016 
року.

  Протягом звітного  періоду до Біляївської районної державної адміністрації надійшло 436  звернень, що  на 150 звернень більше, або 52,5 %  в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (  286 звернень).

Поштою надійшло 346 звернень, за результатами  проведення особистих та виїзних прийомів громадян отримано 44 звернень, через органи влади – 40,   від інших установ та організацій –  3 зверненя.

 За І квартал  2015 року -  відповідно - 226 поштою  та   -  28 на особистому прийомі, через органи влади –  16,  від інших установ та організацій –  13.

Кількість колективних звернень на адресу районної державної адміністрації становить – 33  (2015 -  12).

 

Порівняльний аналіз колективних звернень громадян,

отриманих райдержадміністрацією  протягом І кварталу  2016 року,

в порівнянні з аналогічним періодом 2014- 2015 років

 

      

 

Протягом звітного періоду мешканцями району направлено звернень до вищих органів влади, з них:

 

 

 

І квартал

2016 року

І квартал

2015 року

різниця

Адміністрація Президента України

5

2

             +3

Кабінет Міністрів України

4

1

   +3

Верховна Рада України

1

5

   -4

Обласна державна адміністрація

30

8

             +22

всього

40

16

             +24

 

При  проведенні  аналізу  звернень  громадян  встановлено,  що   кількість звернень до органів  влади  вищого  рівня  у  звітному  періоді  поточного року збільшилась.

 

 

         У зверненнях, які були адресовані громадянами до вищих органів влади, інших установ та переслані на розгляд до райдержадміністрації, протягом
І кварталу 2016 року порушувалися питання різної тематики:

 

 

 

У зверненнях, що надійшли до райдержадміністрації протягом звітного періоду року порушено   питань різної тематики,   за аналогічний період минулого року   питання, у тому числі:

 

Зміст питання

Кільк. поруш питань за І кв

2016 року

кільк поруш питань за І кв.

2015 року

різниця

промислової політики

5

1

+4

аграрної політики

122

94

+28

транспорту і зв’язку

6

2

+4

економічної, регіональної політики

3

1

+2

соціального захисту

164

101

+63

праці і заробітної плати

9

4

+5

охорони здоров’я

4

0

+4

комунального господарства

32

20

+12

житлового господарства

4

5

-1

Екології і природних ресурсів

3

2

+1

Забезпечення законності

1

0

+1

Сім’ї, дітей,молоді, гендерної рівності, культурної спадщини

0

1

-1

Освіти, науки,, науково-технічної, інноваційної діяльності

41

53

-12

Культури та культурної спадщини

0

0

0

Діяльність органів місцевого самоврядування

0

0

0

інше

5

2

+3

Відповідно до класифікатора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”, структура тематики звернень громадян є такою:

 

 

 

  В Біляївській районній державній адміністрації продовжують роботу  Координаційна рада з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення та Координаційна рада з питань удосконалення системи організації та контролю за виконанням робіт з телефонізації квартир та ремонту будинків інвалідам Великої Вітчизняної війни.

Проведено 3 засідання Координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення,  розглянуто  89 звернень,  надано матеріальну допомогу 71 громадянину, на загальну суму  96 600   тис  грн.,  відмовлено 15 громадянам, 3 звернення перенесено на наступне засідання .

В І кварталі не проводила засідання Координаційна рада з питань удосконалення системи організації та контролю за виконанням робіт з телефонізації квартир та ремонту будинків інвалідам Великої Вітчизняної війни.

Слід зазначити що в І кварталі поточного року розпочала роботу Координаційна ради з питань підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичних операцій   та членів їх сімей. Проведено 3 засідання вище зазначеної Координаційної ради,  розглянуто  53 звернення,  надано матеріальну допомогу 51 громадянину, на загальну суму 128 800   тис  грн.,  відмовлено 2 громадянам.

                Відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів від 12.08.2009 року
№898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» районною державною адміністрацією протягом аналізованого періоду зареєстровано  та опрацьовано 470 звернень, що надійшли до урядової гарячої телефонної лінії. Тематика питань, з якими звертаються громадяни різноманітна, переважну кількість становлять питання соціального  захисту,  житлового, комунального господарства,  промисловості, будівництва, паливно-енергетичного комплексу та інше.

На дотримання вимог Указу №109/2008  при Біляївській районній державній адміністрації створено постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян, де розглядаються питання  громадян та з’ясовуються причини, що породжують повторні звернення і надходження звернень до вищих органів влади. Керівництвом адміністрації наголошується на дотримання вимог законодавства про звернення громадян, створено умови для участі заявників  у перевірці ними поданих заяв. Протягом звітного періоду  2016 року проведено  3 засідання комісії, на які запрошувались заявники для повного та об’єктивного розгляду порушених ними питань.

Відповідно до Указу № 109/2008 в районній державній адміністрації функціонує «телефон довіри», за  І квартал 2016 рік зафіксовано 9   дзвінків, розглянуто 9 питань, на які надано роз’яснення.

Інформацію про функціонування телефону довіри розміщено  в районній газеті «Південна зоря», на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на інформаційних стендах територіальних підрозділів органів виконавчої влади.

Для встановлення прямого діалогу з громадянами району, відповідно до розпорядження від 29  грудня  2015 року    № 802/РА-2015  затверджено графік «гарячої телефонної лінії» керівництва Біляївської районної адміністрації, який доведено до населення через засоби масової інформації, а саме: районну газету «Південна зоря» та офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. 

За звітний період проведено 9 ліній,  звернулося 9 громадян  з різноманітних питань. На всі  запитання надано вичерпні обґрунтовані роз’яснення.

Протягом  звітного періоду  відбулося 9 «прямих телефонних ліній» керівництва райдержадміністрації, зафіксовано -  11 дзвінків,  розглянуто
11 питань, за результатами розгляду яких надано роз’яснення.

За участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації відбулося 21 «пряма телефонна лінія», зафіксовано 25 дзвінків, надано роз’яснення на  25 питань.

На виконання вимог чинного законодавства   райдержадміністрацією передбачено проведення особистого прийому громадян головою, заступниками голови по 6 разів на місяць (в тому числі по 2 особисті виїзні прийоми громадян що місячно).

Районною державною адміністрацією продовжується робота по дотриманню вимог чинного законодавства щодо забезпечення  всебічного розгляду звернень громадян, посилення відповідальності керівників усіх рівнів за вирішення питань, що порушуються у зверненнях, особливо найменш соціально захищених  категорій громадян.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                             А.К.Жумаділов